znanstveni svétnik, izr. prof.

Raziskovalna dejavnost

Rojen leta 1943 v Ljubljani. Etnologijo in arheologijo je končal na Filozofski fakulteti UL l. 1970. Od l. 1972 do 1983 je delal kot kustos etnolog v Goriškem muzeju v Novi Gorici. Od l. 1983 je zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, sprva kot vodja Avdiovizualnega laboratorij, od l. 1999 je sodelavec raziskovalnega programa Etnološko raziskovanje kulture v Sloveniji in zamejstvu in vodja sekcije Avdiovizualni laboratorij ISN.

V obdobju od 1985 do 1990 je bil glavni in odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Doktorat UL l. 1996. Kot gostujoči docent je predaval Vizualno antropologijo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, zdaj predava Vizualne raziskave na FHŠ UP v Kopru in Vizualno antropologijo v okviru Medfakultetnega podiplomskega magistrskega študija na FDV. Vsako leto vodi Poletno šolo vizualnega v Novi Gorici.

Je član mednarodne Komisije za vizualno antropologijo pri IUAES (International union of anthropological and ethnological sciences).

Nagrade:

Nagrada za najboljši kratki film na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 2001, in leta 2002 v Kielu na mednarodnem festivalu CineArchea, za najboljši arheološki kratki film Piščalka o znameniti arheološki najdbi iz Divjih bab. Murkova nagrada 2005.

Tekoče raziskave:

  • Vizualni prostor kulture – izbrana poglavja.
  • Vizualni krogi Slovenije, priprava in urejanje digitaliziranega video arhiva na svetovnem spletu.
Izbrane publikacije

1982 Slovenski etnološki film - Filmografija 1905-1980. Ljubljana.

1996 Vizualne raziskave v etnologiji. Ljubljana.

1997 Etnološki film med tradicijo in vizijo (Ur.). Ljubljana.

1999 Vizualna kultura (Ur.). Ljubljana.

2002 Vizualni rokopisi. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2002, 31, 1, str. 159-190.

2003 Filmska dejavnost dveh duhovnikov. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj. 32, 2, str. 227-256, ilustr.

2003 Po sledovih Murkovih fotografij. V: Murkova epocha slovanské filologie. Praha: Slovanský ústav: Euroslavica, str. 101-114.

2005 Vizualna kultura v vizualni antropologiji. Teorija in praksa, 2-3, str. 332-344.

2007 Portfolio of ethnographic film, visual anthropology and visual research in Slovenia. Vis. anthropol. rev., spring 2007, vol. 23, no. 1. Los Angeles, 2007, str. 100-103.

2007 Meeting visual anthropology in transit countries : Slovenian case. V: ENGELBRECHT, Beate (ur.). Memories of the origins of ethnographic film, (Menschen - Wissen - Medien, Bd. 1). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2007, str. 397-403.

2009 Primorska v zgodnji kinematografiji po drugi svetovni vojni. Arhivi, 2009, letn. 32, št. 1, str. 53-63.

2009 Ljubljana je filmana. V: Etnologija in regije. Ljubljana. Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah. (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva) Slovensko etnološko društvo, Ljubljana. Str. 125-133.

2010 Živa kulturna dediščina se predstavi.  Slovensko etnološko društvo, Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2013)

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 1. oktober 200630. september 2008)

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200531. december 2008)

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200430. junij 2007)

TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 199631. december 2000)

VIZUALNA PROIZVODNJA KOT OBLIKA KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI NA KOROŠKEM (ciljni raziskovalni program • 1. januar 199931. oktober 2000)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Nagrada za najboljši kratki film na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 2001, Leta 2002 v Kielu na mednarodnem festivalu CineArchea, za najboljši arheološki kratki film Piščalka o znameniti arheološki najdbi iz Divjih bab, Murkova nagrada 2005.