Skip to main content

Avdiovizualni laboratorijAvdiovizualni laboratorij (AVL) je bil ustanovljen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU leta 1983, sprva kot samostojni oddelek ZRC SAZU, od leta 1999 pa je del Inštituta za slovensko narodopisje. Njegovi nalogi sta izdelovanje vizualnih zapisov kulture in študij vizualnih komunikacij ter manifestacij kulture.

Zbirka vizualne dokumentacije šteje preko 1300 enot na različnih video formatih. Nekatere od njih so montirane in pripravljene za predvajanje širšemu občinstvu. Druge so bile narejene izključno v raziskovalne namene. Njihova vsebina je pretežno regionalna etnologija.

AVL je doslej organiziral več posvetov s področja vizualne etnografije in vizualne antropologije. Je soorganizator festivala Dnevi etnografskega filma, ki je včlanjen v mednarodno iniciativo CAFFE. AVL pripravi vsako leto Poletno šolo vizualne etnografije z domačimi in tujimi predavatelji, za raziskovalce, učitelje in študente humanistike, da bi na ta način širil znanje in izkušnje na področju metodologije in prakse vizualnih raziskav. Za Založbo ZRC AVL izdeluje serijo filmov Podobe znanosti.