Inštitut za slovensko narodopisje

Inštitut za slovensko narodopisje je ena osrednjih etnoloških ustanov v Sloveniji. Razvija temeljne in aplikativne raziskave etnoloških in folklorističnih tem ter pri tem povezuje inštitutsko raziskovalno tradicijo in sodobne študije kulturnih transformacij. Sodelavci spoznanja razširjajo kot predavatelji na slovenskih univerzah in v tujini, se vključujejo v mednarodne raziskave in znanstvena združenja, objavljajo v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.

Preberi več
KNJIŽNICA

Sedež knjižnice: Novi trg 5, 2. nadstropje

Knjižničarka: Vanja Huzjan

Telefon: +386 1 47 06 280

E-pošta: vanja.huzjan@zrc-sazu.si