Knjižnica ISNKnjižnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU je specialna knjižnica, ki deluje v okviru  Biblioteke SAZU. Namenjena je raziskovalcem matične ustanove, odprta pa je tudi za javnost, predvsem za literaturo, ki ni dosegljiva v drugih splošnih in specialnih knjižnicah. Obsega več kot 28.000 enot narodopisne, etnološke in folkloristične literature ter hrani znanstveni del rokopisne in knjižne zapuščine dr. Borisa Orla in dr. Milka Matičetovega. Gradivo v knjižnici je razdeljeno na periodične publikacije in knjižne zbirke, razporejene po abecednem redu, in na monografske publikacije, postavljene po signaturnih številkah. Posebej so urejene separatna zbirka, priročna literatura, neknjižno gradivo in siva literatura.

Podatki o gradivu, ki ga je knjižnica prejela po letu 1991, so vključeni v skupni katalog slovenskih knjižnic COBISS+, ki je dostopen na https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search, starejše gradivo pa je evidentirano v abecedno-imenskem listkovnem katalogu, ki je dostopen na http://katalog.sazu.si/

Zbirko avdiovizualnega gradiva in knjižno ter periodično gradivo o vizualni antropologiji in etnografskem filmu lahko poiščete v Avdiovizualnem laboratoriju ISN, ki se nahaja na Novem trgu 2. Seznam urejenega dela gradiva je predstavljen na spletni strani inštituta pod oznako Avdiovizualni laboratorij, Zbirka vizualne dokumentacije. Za več informacij pokličite: Miha Peče, tel. 01 470 63 46).

Knjižnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici obsega gradivo s področja zgodovine, etnologije in slavistike, vezano na Goriško, širši primorski prostor in zamejstvo. Knjižnica v Novi Gorici hrani tudi znanstveni del rokopisne in knjižne zapuščine Henrika Tume (več informacij: Petra Kolenc, tel. 05 335 73 24).

Nasvet za izposojo: Na spletni strani COBISS+ kliknite »Izbirno iskanje« in v prazno polje »VSE KNJIŽNICE« vpišite SAZU-10. Zdaj se nahajate v katalogu knjižnice ISN. Če ugotovite, da želeno knjigo imamo, prepišite avtorja, naslov knjige, morebitno knjižno zbirko in signaturno številko. Takole se, na primer, pokažejo številke: 184906, IN: 7971017. Signaturna številka je prva. Nato po telefonu ali elektronski pošti preverite, ali je gradivo na voljo.

Referenčne literature ne izposojamo na dom.

Za izposojo pišite na e-naslov vanja.huzjan@zrc-sazu.si.

Sedež knjižnice: Novi trg 5, 2. nadstropje
Knjižničarka: Vanja Huzjan
Telefon: 01/4706280
E-pošta: vanja.huzjan@zrc-sazu.si