REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE

Opis


Cilj projekta je izdelati predloge za postavitev Registra nesnovne dediščine v Sloveniji. Delo večinstitucionalno in interdisciplinarno sestavljene projektne skupine se nanaša na naslednja vprašanja: evidenca zbirk nesnovne dediščine v Sloveniji, primerjava z zbirkami oz. registri v tujini, preučevanje referenčne literature in metodologije, priprava strukture registra in njegovih enot, seznam nesnovne dediščine, preučitev primerne informacijske tehnologije za obdelavo in predstavitev rezultatov, simulacija registra. Navedeno bodo sestavine predloga Protokola za nastajanje Registra nesnovne dediščine.


Tip
Projekt

Tip projekta
ciljni raziskovalni program

Raziskovalna področja
Narodopisje H400