Osnovni podatki
Sodelavci:
Igor Cvetko
,
Aleš Gačnik
,
Petra Kavrečič
, ,
Rožana Koštial
, , ,
Martina Piko Rustia
, ,
Mojca Ravnik
,
Vida Rožac Darovec
, ,
Inja Smerdel
, , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2006–30. september 2008
Opis

Cilj projekta je izdelati predloge za postavitev Registra nesnovne dediščine v Sloveniji. Delo večinstitucionalno in interdisciplinarno sestavljene projektne skupine se nanaša na naslednja vprašanja: evidenca zbirk nesnovne dediščine v Sloveniji, primerjava z zbirkami oz. registri v tujini, preučevanje referenčne literature in metodologije, priprava strukture registra in njegovih enot, seznam nesnovne dediščine, preučitev primerne informacijske tehnologije za obdelavo in predstavitev rezultatov, simulacija registra. Navedeno bodo sestavine predloga Protokola za nastajanje Registra nesnovne dediščine.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Narodopisje H400