Telefon:
+386(0)1/4706 286
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost
 • Od leta 1998 je glavna sourednica in soustanoviteljica mednarodne revije Studia mythologica Slavica (Ljubljana - Udine).
 • Od leta 1999  je urednica in avtorica knjig, ki izhajajo v seriji Zakladnica slovenskih pripovedi  pri založbi Didakta v Radovljici.
 • Od leta 2004   je sourednica in soustanoviteljica knjižne serije  Studia mythological Slavica – Supplementa.
 • Od leta 2015  je članica uredniškega sveta revije Tutosakos darbai/Folklore studies (Vilnius, Litva)
 • Od leta 2010 je soustanoviteljica in sourednica knjižne zbirke “Slovenski pravljičarji”.
 • Med leti 2002–2010  je bila predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
 • Objavila je znanstvene monografije: Pravljica in stvarnost (1995); Karel Štreklej: Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (2001), Od ajda do zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja  (2008); Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folk Tale (2012); v soizdaji  A Treasury of Slovenian Folklore  (2010); Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni (2015) in knjig za mladino v knjižnih seriji: Zakladnica slovenskih pripovedi.  Objavila je tudi številne znanstvene članke v osrednjih domačih in mednarodnih revijah ter publikacijah na področju raziskovanja ljudskega slovstva.
 • Sodeluje z raziskovalnimi ustanovami v Vidmu: Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Università degli Studi di Udine.  V Celovcu pa s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik / Slowenische Volkskundeinstitut Urban Jarnik. S pripravo gesel je sodelovala z Enzykolpädie des Märchens v Göttingenu in prav tako tudi z Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Literatur in Kärnten (Enciklopedijo slovenskega jezika in kulture na Koroškem) na Dunaju ter s spletno enciklopedijo ERNIE – Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe.
 • Je članica mednarodnih društev International Society of Folk Narrative Research in International Society for Contemporary Legend Research in se je aktivno udeležila številnih mednarodnih konferenc. Je tudi članica izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva.
 • Raziskuje ljudsko slovstvo, ljudska verovanja in zgodovino etnološke vede in je mentorica oz. somentorica študentom, magistrandom in doktorandom iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica mladi raziskovalki Katarini Šrimpf (2015).

 

Izbrane publikacije

1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine (Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's Legacy), , Založba ZRC.

2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (Karel Štrekelj. From the Springs of Poetics), Ljubljana, Založba ZRC.

2003 Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia. Folklore 24, Tartu: 62–77.

2003 Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32/1, Ljubljana: 57–81.

2003: Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition. Studia mythologica Slavica 6, Ljubljana-Udine 2003, 121–148.

2005: France Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. Traditiones 34, Ljubljana 2005.

2005: La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: Rainaldo : la volpe in Alpe Adria e dintorni : letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Udine: Roberto Vattori, 2005, 67-80.

2007 Folk narrative in the era of electronic media : a case study in Slovenia : paper presented at the 14th congress of the ISFNR, Tartu, July 26-31, 2005. Fabula, 2007, bd. 48, h. 1/2. Tartu 2007, 1-15.

2007 Lisica : njena vloga in sporočilnost v slovenskem in srednjeevropskem izročilu. Traditiones, letn. 36, št. 2.Ljubljana 2007, 115-142.

2008 Od ajda do zlatoroga : slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2008. 352 str.

2008 Snow White in West and South Slavic tradition. V: Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung 49, št 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Str. 218-243.

2008 Slovene midwinter : deities and personifications of days in the yearly, work, and life cycles. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Ljubljana 2008, 181-197.

2008 Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem. Traditiones. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2008, vol. 37, št. 2, str. 169-216.

2009 Slovenian charms between South Slavic and Central European tradition. V: Charms, charmers and charming (Palgrave historical studies in witchcraft and magic). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, str. 145-162.

2010 Über die Entwicklung der Erzählforschung und der Erzähltradition im slowenischen Kulturraum. V: Märchen in den südslavischen Literaturen. Peter Lang, Frankfurt am Main. Str. 207-230.

2010 A treasury of Slovenian folklore : 101 folk tales from Slovenia. (ur.) Didakta, Radovljica.

2015 Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana, Založba ZRC.

2015 Vizualna antropologija. Osebne izkušnje in institucionalni vidiki/Visual Anthropology. Personal Experiences and Institutional Aspects. (sour.) Ljubljana, Založba ZRC.

2015 Ustno izročilo ob severni slovensko-italijanski meji/Tradizione orale lungo il confine sloveno-italiano settentrionale. V: Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom/Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso. Ljubljana, Založba ZRC, 127-152.

2015 Fiabe e racconti di Dutovlje e dintorni nell'annotazione di Lovro Žvab. V: Il paesaggio immateriale del Carso. Koper, Založba Univerze na Primorskem. Str. 51-72.

2017 Karel Štrekelj and his unpublished collection of Slovenian folktales. V: Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung 58, št 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Str. 271-293.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)

REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 1. oktober 200630. september 2008)

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200531. december 2008)

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200430. junij 2007)

MED IZROČILOM IN SEDANJOSTJO - ETNOLOŠKE RAZISKAVE (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 199830. junij 2003)

TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 199631. december 2000)

ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA - VREDNOTENJE IN VAROVANJE (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 199731. december 1999)

SLOVAR ETNOLOGIJE SLOVENCEV (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 199731. december 1999)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 1. oktober 201231. marec 2015)

Živa coprnija (INTERREG • 1. avgust 201730. november 2019)

Življenjepis
 • 14. 2. 1956  rojena v Ljubljani, kjer je leta 1974 maturirala na klasični gimnaziji Ivana Cankarja.
 • 1980  diplomirala iz etnologije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 1983  zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.
 • 1985  zaposlena na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani.
 • 1989  magistrirala z delom Karel Štrekelj in njegova narodopisna zapuščina na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 1993  doktorirala z delom Ljudska kultura v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah, na primerih iz Štrekljeve zapuščine na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 1994–1996  študijsko izpopolnjevanje v Budimpešti, Gradcu in v Innsbrucku.
 • 1996  za knjigo Pravljica in stvarnost  je prejela zlati znak Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

etnologija • ljudsko pripovedništvo • pravljice • povedke • zagovori • mitologija • bajeslovje • ljudsko zdravilstvo • sodobne zgodbe • ljudsko verovanje. 

Priznanja in nagrade

Zlati znak Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU za leto 1996 za knjigo Pravljica in stvarnost.