Opis

V okviru projekta, ki ga financira fundacija Central Europe in združuje države Srednje Evrope: Češko, Slovaško, Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko se pripravlja vsebina za spletni portal, ki bo omogočil lociranje, ogled in poznavanje ohranjene kulturne dediščine posameznih držav Srednje Evrope. Etnološka kulturna dediščina, ki je bila doslej premalo poznana in izkoriščena, bo s pomočjo tega projekta vključena v skupno informativno  podatkovno bazo, namenjeno širši publiki in različnim uporabnikom. V okviru projekta so bile doslej za spletni portal pripravljene številne digitalne vsebine, ki bodo predstavile primere ljudske kulture v vizualni obliki ter etnološke izsledke, katerih ključna znanstvena podlaga je teorija kulturne in vizualne antropologije.

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220