Phone:
+386(0)1/4706 286
E-mail:
Links:
Research interests
 • From 1998:  she is the Co-Editor-in-Chief and founder of the international journal Studia Mythologica Slavica (Ljubljana - Udine).
 • From 1999:  she is Co-Editor of the books in the book-collection Zakladnica slovenskih pripovedi (Treasury of Slovene Folk Tales) published by DIDAKTA in Radovljica.
 • From 2004   she is  Co-Editor and the funder of the book series Studia mythological Slavica – Supplementa.
 • From 2015  she is in Editorial board of the journal Tautosekos darbai/Folklore studies (Vilnius, Litva).
 • 2010:  she is the Co-Editor-in-Chief and co-founder of the book series Slovenski pravljičarji/Slovene Storytellers.
 • From 2002 to 2010: she was the head of the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana.
 • Published scientific monographies: Pravljica in stvarnost (Folk Tale and Reality, 1995), Karel Štrekelj – Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (Karel Štrekelj – From the Springs of Poetics, 2001), Od ajda do zlatoroga – Slovenska bajeslovna bitja (From Ajd to Goldenhorn – Slovenian Mythological Beings, 2008); A Treasury of Slovenian Folklore (2010); six books in the series Zakladnica slovenskih pripovedi (Treasury of Slovene Folk Tales: 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011); Slovenian Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folk Tales (2012) and Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni (2015) . She also published numerous articles in many prominent Slovenian and international journals and book series in the field of folk narrative research.
 • She is collaborating with Italian research institutions: Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Università degli Studi di Udine; and in Klagenfurt with the Slowenische Volkskundeinstitut Urban Jarnik.
 • She also collaborated with various institutions and encyclopedias among others she prepared articles for the Enzykolopädie des Märchens in Göttingen; for the Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Literatur Kärnten in Vienna and for ERNIE – Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe.
 • She is the member of the international Societies: the International Society for Folk Narrative Research and the International Society for Contemporary Legend Research. She is also the member of the Executive Board of the Slovenian Ethnological Society.
 • She researches folklore and history of Slovenian ethnology; and is the mentor or co-mentor for many students at Pedagogical Faculty of the University of Ljubljana. She was mentor of junior researcher Katarina Šrimpf (2015).

Research interests

Ethnology, folk narrative, contemporary legends, fairytales, folk tales, history of ethnology, incantations, mythology, folk medicine, folk beliefs.

Selected publications

1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine (Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's Legacy), , Založba ZRC.

2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (Karel Štrekelj. From the Springs of Poetics), Ljubljana, Založba ZRC.

2003 Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia. Folklore 24, Tartu: 62–77.

2003 Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32/1, Ljubljana: 57–81.

2003: Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition. Studia mythologica Slavica 6, Ljubljana-Udine 2003, 121–148.

2005: France Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. Traditiones 34, Ljubljana 2005.

2005: La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: Rainaldo : la volpe in Alpe Adria e dintorni : letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Udine: Roberto Vattori, 2005, 67-80.

2007 Folk narrative in the era of electronic media : a case study in Slovenia : paper presented at the 14th congress of the ISFNR, Tartu, July 26-31, 2005. Fabula, 2007, bd. 48, h. 1/2. Tartu 2007, 1-15.

2007 Lisica : njena vloga in sporočilnost v slovenskem in srednjeevropskem izročilu. Traditiones, letn. 36, št. 2.Ljubljana 2007, 115-142.

2008 Od ajda do zlatoroga : slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2008. 352 str.

2008 Snow White in West and South Slavic tradition. V: Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung 49, št 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Str. 218-243.

2008 Slovene midwinter : deities and personifications of days in the yearly, work, and life cycles. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Ljubljana 2008, 181-197.

2008 Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem. Traditiones. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2008, vol. 37, št. 2, str. 169-216.

2009 Slovenian charms between South Slavic and Central European tradition. V: Charms, charmers and charming (Palgrave historical studies in witchcraft and magic). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, str. 145-162.

2010 Über die Entwicklung der Erzählforschung und der Erzähltradition im slowenischen Kulturraum. V: Märchen in den südslavischen Literaturen. Peter Lang, Frankfurt am Main. Str. 207-230.

2010 A treasury of Slovenian folklore : 101 folk tales from Slovenia. (ur.) Didakta, Radovljica.

2015 Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana, Založba ZRC.

2015 Vizualna antropologija. Osebne izkušnje in institucionalni vidiki/Visual Anthropology. Personal Experiences and Institutional Aspects. (sour.) Ljubljana, Založba ZRC.

2015 Ustno izročilo ob severni slovensko-italijanski meji/Tradizione orale lungo il confine sloveno-italiano settentrionale. V: Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom/Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso. Ljubljana, Založba ZRC, 127-152.

2015 Fiabe e racconti di Dutovlje e dintorni nell'annotazione di Lovro Žvab. V: Il paesaggio immateriale del Carso. Koper, Založba Univerze na Primorskem. Str. 51-72.

2017 Karel Štrekelj and his unpublished collection of Slovenian folktales. V: Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung 58, št 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Str. 271-293.

 

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae
 • February 14, 1956:  born in Ljubljana where she graduated at the Clasical Highschool Ivan Cankar in 1974.
 • 1980  she finished studies: B.A. in Ethnology and History of art at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana.
 • 1983:  she was first employed at the Slovene Ethnographic Museum in Ljubljana.
 • 1985:  she is working at the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ISN ZRC SAZU) in Ljubljana.
 • 1989:  M.A. thesis entitled Karel Štrekelj and His Ethnographic Legacy defended at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana.
 • 1993:  Ph.D. thesis titled Folk Culture in Slovene Fairy Tales and Legends Based on the Example of Štrekelj’s Legacy defended at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana.
 • 1994–1998: Further advanced scientific study in Budapest, Vienna, Graz, and Innsbruck in Austria.
 • 1996:  she is the recipient of the Golden Emblem of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts for her book Fairy Tale and Reality.
   

Recognitions & awards

1996 Golden Medal of SRC SASA.