Monika Kropej Telban, PhD


+386(0)1/4706 286

monika.kropej@zrc-sazu.si


Links


Monika Kropej Telban (b. 1956), Ph.D., research advisor, researches literary folklore, narrative culture, folk medicine, folk belief, and history of Slovenian ethnology.
She has been working on the research projects of the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), and also on research projects funded by the EU. She has delivered a number of lectures at international scientific conferences in Slovenia and other countries.
She published several scientific books, among others Folk Tale and Reality [Pravljica in stvarnost] (1995); Karel Štrekelj – From the Springs of Poetics [Karel Štrekelj – Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti] (2001); From Ajd to Goldenhorn. Slovenian Mythological Beings [Od ajda do zlatoroga – Slovenska bajeslovna bitja] (2008); A Treasury of Slovenian Folklore (2010); Supernatural Beings from Slovenian Myths and Folktales (2012); Type Index of Slovenian Folktales, Animal Tales and Fables [Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic; Živalske pravljice in basni] (2015).
She published numerous articles in prominent Slovenian and international journals and scientific books in the field of folk narrative research, among them also in the German central journal for narrative culture Fabula and in Estonian journal Folklore.
She wrote articles for various encyclopaedias, among others for the Encyclopaedia of Folktales [Enzyklopädie des Märchens] in Göttingen, Encyclopaedia of Slovenian Culture in Carinthia [Enzyklopädie der slowenischen Kultur in Kärnten] in Vienna, and online encyclopaedia ERNIE – Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe.
She edited 19 scientific books. She published nine and edited 16 books in the popular book series Treasury of Slovene Folk Tales [Zakladnica slovenskih pripovedi].
She has been collaborating with the International Centre on Plurilinguism [Centro Internazionale sul Plurilinguismo] and the Department of Foreign Languages and Literatures [Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società] at the University of Udine [Università degli Studi di Udine], Italy; and with Slovenian Institute of Ethnology Urban Jarnik in Klagenfurt, Austria.
She is member of international societies: International Society for Folk Narrative Research, International Society for Contemporary Legend Research and International Association for Comparative Mythology.
She is involved in the research programme of Institute of Slovenian Ethnology ZRC SAZU: Cultural Spaces and Practices in Ethnology and Folklore Studies [
Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks] (P6-0088)

Education
in 1974 she graduated at the secondary school Gimnazija Ivana Cankarja  in Ljubljana
in 1980 she completed her B.A. studies in Ethnology and History of art at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana
in 1989 she defended her M.A. thesis entitled Karel Štrekelj and His Ethnographic Legacy [
Karel Štrekelj in njegova narodopisna zapuščina] at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana
in 1993 she defended her Ph.D. thesis entitled Folk Culture in Slovene Fairy Tales and Legends Based on the Example of Štrekelj’s Legacy [
Ljudska kultura v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah, na primerih iz Štrekljeve zapuščine] at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana
in years 1994–1998 she further advanced her scientific studies in Budapest, Vienna, Graz, and Innsbruck

Employment
in 1983 she started working at the Slovene Ethnographic Museum in Ljubljana
from 1985 on she has been working at the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ISN ZRC SAZU) in Ljubljana.

Management functions and skills
from 2002 to 2010 she was head of the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) in Ljubljana
 from 2009 to 2015 she was member of the Executive Board of the Slovenian Ethnological Society
from 1998 she is co-editor-in-chief and founder of the international journal Studia Mythologica Slavica
since 1999 she is co-editing and co-authoring the books published by the publishing house Didakta in the collection Treasury of Slovene Folk Tales [Zakladnica slovenskih pripovedi]
from 2004 she is co-editor-in-chief and the founder of the book series Studia mythologica Slavica – Supplementa
from 2005 to 2015 she was on the editorial board of the journal Folklore, published by Estonian Institute of Folklore in Tartu
from 2013 she is a member of the editorial board of the journal Folklore Studies [Tautosakos darbai] published by the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius University, Lithuania
from 2010 she is co-editor-in-chief and founder of the book series Slovenian Storytellers [Slovenski pravljičarji]
between 2011 and 2014 she served as the the Slovenian coordinator of the research project Etnofolk. Preservation and Enhancement of Folk Cultural Heritage in Central Europe, funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and Interreg multilateral programme Central Europe
from 2017 to 2019 she was coordinator for ZRC SAZU partner in the research project Living Magic [Živa coprnija], funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and Interreg bilateral programme Slovenia – Croatia

Mentor
she has been mentor or co-mentor of many students at the Pedagogical Faculty of the University of Ljubljana
she mentored the young researcher Katarina Šrimpf at the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), who finished her Ph.D. at the University of Nova Gorica in 2015

Golden Emblem of Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts in the year 1996.

1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine [Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's Legacy]. Ljubljana, Založba ZRC.
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti [Karel Štrekelj. From the Springs of Poetics], Ljubljana, Založba ZRC.
2003 Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia. Folklore 24, Tartu: 62–77.
2003 Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32/1, Ljubljana: 57–81.
2005: La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. In: Rainaldo. La volpe in Alpe Adria e dintorni : letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Udine: Roberto Vattori, 2005, 67-80.
2007 Folk Narrative in the Era of Electronic Media. A Case Study in Slovenia. Fabula, 2007, bd. 48, h. 1/2, Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1-15.
2008 Od ajda do zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2008.
2008 Snow White in West and South Slavic tradition. Fabula bd. 49, h. 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Str. 218-243.
2008 Slovene Midwinter Deities and Personifications of Days in the Yearly, Work, and Life Cycles. V: Space and Time in Europe : East and West, Past and Present, (Zbirka Zupaničeva knjižnica 25). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 181-197.
2009 Slovenian charms between South Slavic and Central European tradition. In: Charms, charmers and charming (Palgrave historical studies in witchcraft and magic). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, str. 145-162.
2010 Über die Entwicklung der Erzählforschung und der Erzähltradition im slowenischen Kulturraum. V: Märchen in den südslavischen Literaturen. Peter Lang, Frankfurt am Main. Str. 207-230.
2010 A Treasury of Slovenian Folklore: 101 Folktales from Slovenia. Didakta, Radovljica.
2012 Supernatural Beings
from Slovenian Myth and Folktales. (Studia mythologica Slavica – Supplementa 6). Ljubljana: Založba ZRC.
2015 Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni [Type Index of Slovenian Folktales. Animal Tales and Fables]. Ljubljana, Založba ZRC.
2015 Ustno izročilo ob severni slovensko-italijanski meji/Tradizione orale lungo il confine sloveno-italiano settentrionale. In: Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom/Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso. Ljubljana, Založba ZRC, 127-152.
2015 Fiabe e racconti di Dutovlje e dintorni nell'annotazione di Lovro Žvab. In: Il paesaggio immateriale del Carso. Koper, Založba Univerze na Primorskem. Str. 51-72.
2015 Simbolna ekvivalenca motivov v pripovedih o ženskih bajeslovnih bitjih narave [Symbolic Equivalence in Belief Tales abot Female Nature Spirits]. Traditiones 44/3, 73-92.
2017 Karel Štrekelj and his unpublished collection of Slovenian folktales. Fabula bd. 58, h. 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 271-293.
2016, 2018 Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi (translated from Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild): Slovenci 1: Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška, 2: Kranjska, Primorje. Uredili: M. Kropej Telban, I. Slavec Gradišnik. Ljubljana: Založba ZRC.
2019 Bees and Beekeeping from the Perspective of the Ontological Turn. Studia mythologica Slavica 22, 177-203.
2019 Razvojna pot in percepcija izročil o Kralju Matjažu in Petru Klepcu. In: Močni, modri in dobri: O junakih slovenske folklore. Uredila: B. Jezernik, I. Slavec Gradišnik. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 35-59.
2019 Rivers in Mythology. A hiden world of mystical creatures. In: Rivers of the Alps. Diversity in nature and Culture. Susanna Muhar, Andreas Muhar, Gregory Egger, Dominik Siegrist (Eds). Haupt Verlag.

2020 Gašper Križnik:Sveti Coprijan. Pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice. Uredili: M. Kropej Telban, Breda Podbrežnik Vukmir. Ljubljana, Založba ZRC.

2021 Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju / Nikolaj Mihajlov. Ljubljana, Založba ZRC.

2021 Pripovedno izročilo: razvoj in raziskovanje. Ljubljana, Založba ZRC.

ZBORZBIRK Cultural heritage in collections between the Alps and Karst (mednarodni • 01. october 2012 - 31. march 2015)
Tradition and its re-producers (aplikativni • 01. february 2008 - 31. january 2011)
Research areas
Folklore H400
Cultural anthropology, ethnology S220

Keywords
ethnology • folk narrative research • folktales • incantation • folk medicine • mithology • belief narrative • folklore • contemporary legends