TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE

Osnovni Podatki

Opis


Raziskovalni projekt je sestavni del skupnega raziskovalnega programa Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Projekt je zasnovan dolgoročno ter obsega permanentne raziskave šeg in navad, ljudskega pripovedništva, ljudske arhitekture, prehrane, oblačilne omike, kakor tudi družinskih in sorodstvenih odnosov. Cilj teh raziskav je osvetliti vprašanja izvira, recepcije, posredovanja in spreminjanja prvin ljudske kulture, ki oblikujejo kulturno identiteto Slovencev. Projekt se uresničuje z vsakoletnimi raziskovalnimi nalogami.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
šege in navade
ljudsko pripovedništvo
ljudska arhitektura
prehrana
oblačilna omika
družinski in sorodstveni odnosi
kulturna identiteta Slovencev

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100