Assoc. Prof. Naško Križnar, PhD


+386(0)/14706343

+386(0)1/4255253

nasko@zrc-sazu.si


Links


Naško Križnar was born in 1943 in Ljubljana. He completed his studies in ethnology and archeology in 1970 at the University of Ljubljana’s Faculty of Arts. From 1972 to 1982 he worked as a curator and ethnologist at the Nova Gorica Museum. Since 1983 he has been working for the SASA Scientific Research Center, initially as head of the audiovisual laboratory and since 1999 as an associate of the research program “Ethnological Research of Culture in Slovenia and Across the Borders” and head of the ISE audiovisual laboratory section.

Between 1985 and 1990 he was chief editor of the Slovenian Ethnological Society’s newsletter. He received his doctoral degree in 1996 at the University of Ljubljana. As a visiting assistant professor he gave lectures in visual anthropology at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology of Ljubljana's Faculty of Arts. Currently he is a lecturer in visual research at Koper's Faculty of Humanities. Each year he heads the Summer School of the Visual in Nova Gorica.

He is a member of the IUAES Commission for Visual Anthropology.

Ongoing research

Visual space of culture: selected chapters; Visual circles of Slovenia, preparation and management of an online digitized video archive.

2002 best archeological short film award at the international CineArchea festival in Kiel for The Whistle, a film about the famous archeological find at the Divje Babe site
2001 best short film award at the Slovenian Film Festival in Portorož
Leta 2002 v Kielu na mednarodnem festivalu CineArchea, za najboljši arheološki kratki film Piščalka o znameniti arheološki najdbi iz Divjih bab,
Murkova nagrada 2005.

Blúmarji ali pustóvi?, Naško Križnar. 1977

Kmečkost v sodobni kulturi, Naško Križnar. 1983

Pustovanje na Vrhu (S. Michele del Carso) in v Ponikvah, Naško Križnar. 1986

Prostor v etnografskem filmu : referat na simpoziju: Retrospektive ..., Naško Križnar

Tradition as illusion : the analysis of a video research project, Naško Križnar

Izhodišča vizualnih raziskav v etnologiji, Naško Križnar

Govorica telesa na primeru ljudskih iger na Vintarjevcu pri Litiji, Naško Križnar

Vizualni simboli narodne identitete na primeru avtomobilskih zadkov, Naško Križnar

Visual symbols of national identity : slovene bumper stickers and the collective unconscious, Naško Križnar. 1993

Niko Kuret in slovenski etnografski film, Naško Križnar. 1995

Vlačenje ploha v Pliberku in okolici : vizualna analiza, Naško Križnar. 1999

Vizualna antropologija v tranzicijskih državah : diskusijski prispevek na mednarodni konferenci v Origins of Visual Anthropology, Putting the Past Together, v Göttingenu, 21.25.junij 200l ...[etc.], Naško Križnar. 2001

Vizualni rokopisi, Naško Križnar. 2002

Etnologija in vizualna antropologija, Naško Križnar. 2002

Filmska dejavnost dveh duhovnikov, Naško Križnar. 2003

Vizualna kultura v vizualni antropologiji, Naško Križnar. 2005

Filmi Boža Škerlja, Naško Križnar. 2005

Portfolio of ethnographic film, visual anthropology and visual research in Slovenia, Naško Križnar. 2007

Primorska v zgodnji kinematografiji po drugi svetovni vojni, Naško Križnar. 2009

Podobe kulture v vizualni etnografiji, Naško Križnar. 2009

Poletna šola in vloga vizualne etnografije, Naško Križnar

Posvetovanje in redna letna skupščina slovenskega etnološkega društva v Ljubljani 27.6.1977 : referati in pripspevki za diskusijo, Ivan Sedej, Naško Križnar, Inga Miklavčič-Brezigar. 1977

Božič, zimski kres, Naško Križnar

OHO med umetnostjo in znanostjo, Naško Križnar. 1994

Vizualije kot teksti, Naško Križnar. 1994