Opis

Tema predloženega raziskovalnega projekta so večplastna razmerja vzajemne konstituiranosti praznikov in identitet družbenih skupin. Gre za razumevanje in povezavo dejavnikov, ki konstituirajo praznike, in odgovore na vprašanja, kako so konkretne družbene skupine udeležene v procesu konstitucije praznikov, kako se z njimi identificirajo in katere so tiste vrednote, ki praznike osmišljajo tako, da jih »naredijo« za narodne, državne, mednarodne, lokalne, družinske itn. V praznikih (državnih, verskih, krajevnih, globalnih idr.) vidimo medij za diskurz o družbeni in kulturni realnosti in raznovrstnih skupinskih identitetah. Nenehen proces (pre)oblikovanja skupinskih identitet bo preučen v diahroni in sinhroni perspektivi.

Vodja projekta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

HUMANISTIČNE VEDE H000 

Ključne besede

prazniki • skupnosti • identiteta • družbeni spomin • kulturna dediščina • tranzicija