Skip to main content

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

Opis

Tema predloženega raziskovalnega projekta so večplastna razmerja vzajemne konstituiranosti praznikov in identitet družbenih skupin. Gre za razumevanje in povezavo dejavnikov, ki konstituirajo praznike, in odgovore na vprašanja, kako so konkretne družbene skupine udeležene v procesu konstitucije praznikov, kako se z njimi identificirajo in katere so tiste vrednote, ki praznike osmišljajo tako, da jih »naredijo« za narodne, državne, mednarodne, lokalne, družinske itn. V praznikih (državnih, verskih, krajevnih, globalnih idr.) vidimo medij za diskurz o družbeni in kulturni realnosti in raznovrstnih skupinskih identitetah. Nenehen proces (pre)oblikovanja skupinskih identitet bo preučen v diahroni in sinhroni perspektivi.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
tranzicija
kulturna dediščina
družbeni spomin
identiteta
skupnosti
prazniki

Raziskovalna področja
HUMANISTIČNE VEDE H000