Skip to main content

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve

Opis


Cilj projekta je osvetlitev kompleksne realnosti produkcije in varovanja dediščine v Triglavskem narodnem parku (TNP). Njegov obstoj uravnavata državna in mednarodna zakonodaja, ki določa poseben položaj parka in predpisuje razmerja med parkom in v njem živečimi prebivalci in obiskovalci. TNP je enkratna kulturna in naravna krajina z obsežnim nizom sestavin kulturne, materialne in nesnovne, dediščine. Ker dediščino razumemo kot konstrukt, se raziskava osredinja na park in njegovo dediščino kot sporne točke: družbeni akterji si namreč dediščinske fenomene prisvajajo vsak na svoj poseben način. Raznorodna tvornost in raznorodni dediščinski kompleksi ustvarjajo prostor za možnosti, sodelovanja in spore, ustvarjajo polja napetosti v vsakdanjih praksah ustvarjanja, vzdrževanja in varovanja dediščine. Zemljevidi pojmovnih mrež glavnih vprašanj, ki si jih zastavljajo deležniki, tj. družbeni akterji v TNP, so podlaga aplikativnemu cilju: določiti polja, ki generirajo strukturno pogojene konflikte, nato pa s pomočjo mediacije najti minimalne točke konsenza o dediščinskih praksah med deležniki v TNP.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
nasprotujoči diskurzi
družbene mreže
etnografija
kulturne prakse
kulturna dediščina
naravna dediščina
mediacija

Raziskovalna področja
Narodopisje H400