Telefon:
+386(0)1/4706279
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Rojena 1977 v Kranju. Leta 2002 je z delom "Množični mediji koroških Slovencev" diplomirala iz etnologije, zanj prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete in nagrado Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pripravništvo je opravila v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Od oktobra 2003 je mlada raziskovalka na ISN. Sodeluje pri inštitutskem projektu Etnološki pogledi in podobe. Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo pripravlja doktorat o transformacijah delovnih šeg na podeželju v okolici Ljubljane.

Izbrane publikacije

2001 Slovenski mediji na avstrijskem Koroškem. V: I. Destovnik idr., Na poti skozi čas, Mladi in - vrednote, kultura, mediji, vrtci, dom. Celovec, Ljubljana, 35-48.

2003 Položaj slovenščine na dvojezičnem območju. V: I. Destovnik idr., Na poti skozi čas, Vsakdanja kultura v Libučah in okolici. Pliberk, Celovec, Ljubljana, 38-54.

2004 "Country wedding in Ljubljana": a festival to promote tourism and socialism. V: Mike Robinson (ur.) idr., Journeys of Expression III: Tourism and Festivals as Transnational Practice: conference proceedings. Sheffield, 12 str.

2006 "Ko je muzika zašpilala je vse drlo" : o medvoški godbi na pihala. V: VODNIK, Alenka (ur.). Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine Medvode. Medvode: Zgodovinsko društvo 2006, 219-256.

Izbrani projekti

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200430. junij 2007)

AgriGo4Cities (INTERREG • 1 januar 201730 junij 2019)

Ključne besede

šege • rituali • prazniki • odnosi med mestom in podeželjem • turizem • identiteta