strokovni sodelavec

Telefon:
+386(0)1/4706344
Telefon lab.:
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Rojen leta 1972 v Ljubljani. Leta 2001 je končal študij sociologije kulture in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deluje na področju etnografskega filma in videa, v katerega ga je v študentskih letih uvedel dr. Naško Križnar. Njegova glavna dejavnost, znotraj Avdiovizualnega laboratorija pri Inštitutu za slovensko narodopisje, je snemanje in montaža dokumentarnih enot, multimedijski projekti ter digitalizacija AVL arhiva. Je tudi avtor več kratkih eksperimentalnih filmov in so-organizator raznih prireditev povezanih z neodvisnim filmom. Veliko se posveča različnim oblikam filmskega izobraževanja, posebno mladinskega. Kot mentor sodeluje pri Poletni šoli vizualne etnografije in pri občasnih seminarjih za srednješolce in študente.

Izbrani projekti

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 1. oktober 200630. september 2008)

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200531. december 2008)

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200430. junij 2007)

Ključne besede

etnografski film • dokumentarni film • vizualna antropologija • vizualne raziskave • vizualni mediji • medijsko izobraževanje.