Miha Peče

Specialist Staff+386(0)1/4706344

miha.pece@zrc-sazu.siMiha Peče was born in 1972 in Ljubljana. In 2001 he graduated in the sociology of culture and art history from Ljubljana's Faculty of Arts. He is active in the field of ethnographic film and video, which was introduced to him during his student years by Naško Križnar. His main assignment within the audiovisual laboratory at the Institute of Slovenian Ethnology is recording and editing documentary units, handling multimedia projects, and digitization of the laboratory's archive. He is the author of several short experimental films and the co-organizer of various independent film events. He spends much time on various forms of film education, especially for young people. He participates in the Summer School of the Visual in Nova Gorica as an advisor and at occasional seminars for secondary school and university students.

Organizirani filmski amaterji v Ljubljani : kronološki pregled, Miha Peče

Patrick Maynard, Stroj za vizualizacijo - misliti s fotografijo, Miha Peče. 2003

Ljubiteljsko oljkarstvo : raziskovalni film, Miha Peče. 2003

Družinske slikovne kronike : diplomsko delo, Miha Peče. 2001. V Ljubljani: [M. Peče]

Srečal sem Petra, Roberto Dapit, Miha Peče. 2000. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Urban Jarnik : po sledovih njegove življenske poti, Breda Vilhar, Miha Peče, Naško Križnar. 2000. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Borovo gostüvanje v Predanovcih, Miha Peče. 2002. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Ploharji na Ravnah, Miha Peče. 2002. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Organizirani filmski amaterji v Ljubljani : kronološki pregled : predavanje na strokovnem posvetu Ljubljana, mesto medkulturnega dialoga, Ljubljana, 3. - 4. december 2007, Miha Peče. 2007. Ljubljana

Videomanija 2006, . 2006. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo

Anton Cevc, Velika planina, Tone Cevc. 2007. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Videomanija 2007, . 2007. Ljubljana: Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo

Les slaves de l'Europe : Bruxelles, June 5-6, 2008, . 2008. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU

Videomanija 2008, . 2008. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo

Videomanija 2009, . 2010. Ljubljana: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija

Videomanija 2010, . 2010. Ljubljana: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija

Klarnica, rumena kot cekin, Vesna Mia Ipavec, Brane Maselj. 2005. Nova Gorica: Poletna šola vizualnega