Telefon:
+386 1 4706 282
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Daša Ličen (1990) je odraščala v Piranu. Leta 2013 je na Univerzi na Primorskem diplomirala iz kulturnih študijev in antropologije. Drugostopenjski študij je nadaljevala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske univerze, kjer je v okviru programa KREOL (CREOLE) - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi v drugem letniku študirala na Inštitutu za kulturno in socialno antropologijo Univerze na Dunaju. Leta 2015 je z nalogo Eksperti istrske hrane: diskurzi, okus in trg magistrirala pod mentorstvom prof. dr. Bojana Baskarja (Ljubljana) in prof. dr. Marie Dabringer (Dunaj).

Od oktobra 2015 je vpisana na doktorski študij na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani (pedagoški mentor: prof. dr. Božidar Jezernik). Zaposlena je kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU (raziskovalni mentor: prof. dr. Jurij Fikfak). Pripravlja doktorsko nalogo z naslovom Kulturna društva v Trstu kot prizorišča identifikacijskih procesov tržaškega prebivalstva (1848-1914). Osredinja se na vpliv nacionalizma na tržaška društva 19. stoletja in na osnovi analize društvenega življenja naslavlja vprašanje identifikacijskih praks in izbir tržaškega prebivalstva, posebej meščanstva.

Prejela je več nagrad in štipendij. Leta 2011 je prejela štipendijo za nadarjene študente Univerze na Primorskem, večkrat je bila prejemnica štipendije Erasmus (študijska izmenjava v Antwerpnu, januar-julij 2012; dva semestra mednarodnega magisterija CREOLE na Dunaju, september 2014-julij 2015; gostovanje pri prof. Thomasu Hyllandu Eriksenu v Oslu, december 2016-januar 2017). V letu 2016 je bila tudi prejemnica nagrade Sue Samuelson (častna omemba), ki jo podeljuje American Folklore Society, istega leta pa je prejela še štipendijo za obisk letne konference American Foklore Society na Floridi. V letu 2017 je Daša Ličen pridobila štipendijo francoske (gostujoča raziskovalka na INALCO, november-december 2017) in avstrijske vlade (gostujoča raziskovalka na Oddelku za ekonomsko in socialno zgodovino dunajske univerze, april-julij 2018), nato pa tudi prestižno Fulbright štipendijo za doktorske študente. V letu 2018 je prejela še štipendijo dr. Bojana Erhartiča, ki jo mlajšim raziskovalcem podeljuje ZRC SAZU (gostujoča doktorska študentka na EUI Firence, oktober 2018) in leta 2019 štipendijo Ernsta Macha.

Od leta 2019 je tudi odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva in vodja Sekcije za kulturno dediščino pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije.

Njeni raziskovalni interesi so:
historična antropologija, nastajanje in oblikovanje različnih kolektivnih identitet (nacionalne, etnične, regionalne), zgodovina in praksa nacionalizma, zgodovina društvenega življenja, antropologija hrane.

Prostorski interesi:
Srednja Evropa, Istra, Trst.

Izbrane publikacije

2018 Reinventing Habsburg Cuisine in Twenty-First Century Triest. Folklore, Vol. 71

2017 Variacije identifikacij v tržaškem društvu Minerva (1810–1916). Traditiones 46 (1–2, Supl.): 35–54.

2017 Med cesarstvom, nacijo in nostalgičnimi vizijami? : postavljanje in odstavljanje spomenikov habsburškega Trsta. Zgodovina za vse : vse za zgodovino 24 (1): 20–31.

2016 The “Authentic” Blend: Experts Weigh in on Istrian Food. Digest. A journal of foodways & culture 5 (2).

2015 The fine and the tasteless Istrian culinary experts and taste. Traditiones 44 (3): 113–130.

 

Izbrani projekti

Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Ostali projekti >>

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

historična antropologija • nastajanje in oblikovanje različnih kolektivnih identitet (nacionalne • etnične • regionalne) • zgodovina in praksa nacionalizma • zgodovina društvenega življenja • antropologija hrane • Srednja Evropa • Istra • Trst