Skip to main content

Etnološko raziskovanje kulture v Sloveniji in zamejstvu

Opis


Program ISN zajema vsa etnološka področja, ki jih raziskujejo sodelavci: gospodarstvo, stavbarstvo, prehrana, oblačilni videz, šege, družinsko sorodstveni odnosi, sosedstvo, medkrajevni in interetnični odnosi, ljudsko pripovedništvo in slovstvena folklora, verovanje, mitologija, toponomastika, zgodovina teorije in metodologije etnoloških raziskav, vizualna etnologija. Raziskovalne naloge, ki jih želimo nadaljevati do l. 2003, so: naselbinska podoba planin v Kamniško-Savinjskih Alpah; zgodovinski razvoj in inovacije v prehrani na Slovenskem; šege življenjskega in letnega kroga; praznik in ritual na Primorskem; družinsko-sorodstveni odnosi v vaških okoljih na obrobju Slovenije; položaj slovstvene folklore v 20. stoletju; tipno kazalo slovenskih ljudskih pravljic; slovenski pregovori in rekla; revitalizacija in znanstvena raziskava tonskih posnetkov ljudskega pripovedništva iz Rezije; zgodovina etnologije; vizualni prostor slovenske tradicijske kulture. Leksikon etnologije Slovencev je najpomembnejša naloga. ISN je nosilec projekta, v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovenskim etnografskim muzejem. Glavni urednik je dr. Angelos Baš, znanstveni svetnik, upokojeni sodelavec ISN. Ob ohranjanju kontinuitete s preteklim delom inštituta, ki nam zagotavlja trdne strokovne temelje, odpiramo nova področja raziskovanja z uporabo novih metodologij. Avdiovizualni laboratorij je ob etnografskem filmu začel preučevati vizualne manifestacije kulture. Raziskovalcem, študentom in vsem, ki jih zanima etnološka dediščina, želimo približati izredno bogastvo našega arhiva, zato izgrajujemo digitalno podatkovno zbirko slikovnega gradiva. Izsledke naših raziskav pa želimo ob tiskanih objavah predstaviti tudi na elektronskih nosilcih, zato razvijamo tudi načine multimedijskih predstavitev. Sodelujemo z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo, z muzeji in zavodi za varstvo kulturne dediščine, s posamezniki in ustanovami v zamejstvu in drugod v tujini.


Tip
Program

Tip projekta
(brez)

Raziskovalna področja
Narodopisje H400