Rok Mrvič


+386 1 4706 282

rok.mrvic@zrc-sazu.siRok Mrvič (1994) je osnovno šolo obiskoval v Boštanju in šolanje nadaljeval na brežiški gimnaziji. Leta 2017 je zaključil prvostopenjski študij slovenistike in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter na obeh študijskih programih magistriral leta 2020. Od oktobra 2020 je zaposlen kot mladi raziskovalec na področju slovstvene folkloristike pod raziskovalnim mentorstvom doc. dr. Barbare Ivančič Kutin na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in vpisan na doktorski študij Podiplomske šole ZRC SAZU pod pedagoškim mentorstvom doc. dr. Saše Babič.

V akademskem letu 2019/2020 je postal del 16. generacije Škrabčevih štipendistov, istega leta pa je s pridobljeno štipendijo programa Erasmus + svoje znanje poglabljal v okviru študijskega obiska na Inštitutu za slavistiko Ruske akademije znanosti v Moskvi.