Telefon:
+386/(0)1/4706285
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Rojena 1985 v Celju. Leta 2010 je diplomirala na Filozofski fakulteti na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in se še isto leto zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje. V šolskem letu 2012/13 je kot štipendistka DAAD študirala v Nemčiji (v Göttingenu). V letu 2015 je pod mentorstvom dr. Monike Kropej Telban doktorirala z disertacijo »Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju«. Raziskovalno se posveča slovstveni folklori, predvsem šaljivim zgodbam in šalam, sodobnim zgodbam, konstruiranju identitet in pripadnosti, ki se kaže v pripovednem izročilu, ter raziskavam oblačilne kulture.

Izbrane publikacije

ŠRIMPF, Katarina. Creating "the other" through the narrative tradition in the Slovenian : Croatian border area of Upper Obsotelje. Slovenský národopis, ISSN 1335-1303, 2014, 62, 2, str. 197-208. [COBISS.SI-ID 37323821
Kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1

ŠRIMPF, Katarina. Anekdote o Lamberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2013, 16, str. 233-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 35960877
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Butalci in süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 463-470. [COBISS.SI-ID 37770029
kategorija: 3B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Residents of Lemberg as other. V: DEMSKI, Dagnosĺaw (ur.). Competing eyes : visual encounters with alterity in Central and Eastern Europe. Budapest: Harmattan, 2013, str. 516-531, ilustr. [COBISS.SI-ID 36582957
kategorija: 3B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Urejanje las ter naglavno okrasje Kranjic : pregled pisnih virov od konca 18. do sredine 19. stoletja. Folklornik, ISSN 1854-3324, 2013, letn. 9, str. 60-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 36085037
kategorija: SU (S) 
točke: 5, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Oblačilna dediščina Rogaške Slatine in okolice : pričevanja o oblačenju in vpliv turizma na oblačilno podobo. Folklornik, ISSN 1854-3324, 2011, letn. 7, str. 25-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 33235501
kategorija: SU (S) 
točke: 5, št. avtorjev: 1 

Izbrani projekti

Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni projekt • 1. september 201831. avgust 2022)

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

etnologija • slovstvena folklora • šaljive zgodbe • šale • sodobne zgodbe • meja • oblačilna kultura