Telefon:
+386/(0)1/4706285
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Katarina Šrimpf Vendramin (1985) je leta 2010 diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Filozofski, na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, z diplomskim delom na temo preteklih oblačilnih podob in praks. Oktobra 2010 se je zaposlila na ZRC SAZU kot mlada raziskovalka pod mentorstvom dr. Monike Kropej Telban. Leta 2012 je prejela štipendijo nemške vlade (DAAD) in študijsko leto 2012/13 kot gostujoča doktorska študentka preživela v Göttingenu (na Akademiji znanosti Göttingen – Enzyklopädie des Märchens in Univerzi Georg-August).

Doktorirala je leta 2015 z disertacijo z naslovom »Ustno izročilo in kulturni spomin v zgornjem Obsotelju«, v okviru katere je raziskovala konstrukcijo identitet (lokalnih, regionalnih in nacionalnih) in pripadnosti, kot se odraža v lokalni pripovedni tradiciji. Za potrebe raziskave je izvedla tudi obsežno etnografsko terensko raziskavo, temelječo predvsem na zbiranju folklornega gradiva.

Raziskovalno se posveča slovstveni folklori in zgodovini oblačenja. Raziskuje predvsem folklorne žanre in oblike, ki so del identitetnih procesov in humorja, kot so šaljive zgodbe, šale in zbadljivke. Posveča pa se tudi raziskavam oblačilne kulture.

Izbrane publikacije

2019 Sodobna raba pripovednega izročila v občini Rogaška Slatina in okolici. Traditiones :. 48 (3), str. 93-111. Doi: 10.3986/Traditio2019480305. [

2019 "Medanc podklanc je figo zagledal, je mislil, da je žganc" : oblike, vsebina in funkcija medkrajevnega zbadanja na Slovenskem. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2019, 59 (2), str. 92-102.

2018 Military fashion and how it influenced civilian dress in Slovenia. V: CVIKL, Nives (ur.), HREN BRVAR, Maja (ur.). Uniformiranost : zbornik mednarodnega simpozija 19.-20. 10. 2018 = Uniformity : the collected volume of the symposium 19.-20. 10. 2018, (Zbirka Museoeurope, 5). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum. 2018, str. 69-80. http://museum-mb.si/wp-content/uploads/2017/02/MuseoEurope_2018_vse-3.pdf.

2016 Rogaška Slatina : the dress codes of its guests and residents at the time of Franz Liszt. V: BEVC VARL, Valentina (ur.), HABJANIČ, Oskar (ur.). Evropa v času Franza Liszta = Europe in the time of Franz Liszt : the collected volume of the symposium 13.-15. 10. 2016, (Zbirka Museoeurope, 3). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum. 2016, str. 224-233. http://museum-mb.si/wp-content/uploads/2017/02/MuseoEurope_2016.pdf

2014 Creating "the other" through the narrative tradition in the Slovenian : Croatian border area of Upper Obsotelje. Slovenský národopis, 62, 2, str. 197-208.

2014 Butalci in süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014; str. 463-470.

2013 Anekdote o Lamberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega. Studia mythologica Slavica, 16, str. 233-246.

2013 Residents of Lemberg as other. V: DEMSKI, Dagnosĺaw (ur.). Competing eyes : visual encounters with alterity in Central and Eastern Europe. Budapest: Harmattan, 2013, str. 516-531.

Izbrani projekti

Podpiranje razvoja skupnosti preko izobraževanja v okvirih urbane umetnosti (aplikativni projekt • 1. marec 202128. februar 2023)

Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni projekt • 1. september 201831. avgust 2022)

Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (aplikativni projekt • 1. november 201831. oktober 2021)

Živa coprnija (INTERREG • 1. avgust 201730. november 2019)

JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva (mednarodni projekt • 1. december 201630. november 2018)

SCHOLA: Pedagoško spremljanje pri oceni prostovoljstva (mednarodni projekt • 11. september 201631. avgust 2018)

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

etnologija • slovstvena folklora • šaljive zgodbe • šale • sodobne zgodbe • meja • oblačilna kultura