Podpiranje razvoja skupnosti preko izobraževanja v okvirih urbane umetnosti

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Namen projekta tega projekta je podpreti nizkokvalificirane odrasle v marginaliziranih skupnostih z dejavnostmi in koncepti izobraževanja v okvirih urbane umetnosti. Socialna vključenost in opolnomočenje te ciljne skupine je v središču projektnih dejavnosti in rezultatov. Verjamemo, da ukvarjanje z umetnostjo v skupnosti nizko kvalificiranih odraslih iz marginaliziranih skupin premaga družbeno-kulturne ovire in omogoča dostop do novih družbenih skupin. Tu transdisciplinarne umetniške discipline delujejo kot komunikacijski instrumenti za medkulturni dialog in socialno integracijo. Projekt URB_ART je tudi odgovor na krizo COVID19, ki je zavirala medkulturno izmenjavo in močno prizadela sektor kreativnega izobraževanja. Projekt z uvajanjem inovativnih oblik (digitalnega) izobraževanja, komuniciranja, sodelovanja in razširjanja znanj odgovarja na morebitne omejitve in spremembe, ki so povezane s pandemijo.


Ključne besede
urbana umetnost
socialno vključevanje
opolnomočenje
ranljive skupine