Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Junior Citizens through Volunteering
Kratica:
JuCiVol
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. december 2016–30. november 2018
Opis

Namen projekta je osveščanje evropskih institucij in javnosti o tem, kako lahko aktivno državljanstvo med mladimi krepimo s prostovoljnim delom in sodelovanjem v različnih prostovoljskih društvih. Projektno partnerstvo vključuje strokovnjake iz petih držav (Španija, Francija, Slovenija, Italija, Ciper), ki sodelujejo pri pripravi pedagoške strategije, s katero povezujemo teorijo in prakso motiviranja mladih s pomočjo prostovoljstva v različnih družbeno-kulturnih okoljih.  Projekt obravnava dve skupini: prva so strokovnjaki (učitelji in vzgojitelji), ki delajo z mladimi v društvih in šolah, druga pa so mladi državljani, stari od 15 do 30 let, ki živijo v marginaliziranih okoljih oziroma so priseljenci ali potomci priseljencev iz tujine.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija, ERASMUS +