Basic information
Original title:
Junior Citizens through Volunteering
Acronym:
JuCiVol
Researchers involved:
,
 
Duration:
1 December 2016–30 November 2018
Description

Namen projekta je osveščanje evropskih institucij in javnosti o tem, kako lahko aktivno državljanstvo med mladimi krepimo s prostovoljnim delom in sodelovanjem v različnih prostovoljskih društvih. Projektno partnerstvo vključuje strokovnjake iz petih držav (Španija, Francija, Slovenija, Italija, Ciper), ki sodelujejo pri pripravi pedagoške strategije, s katero povezujemo teorijo in prakso motiviranja mladih s pomočjo prostovoljstva v različnih družbeno-kulturnih okoljih.  Projekt obravnava dve skupini: prva so strokovnjaki (učitelji in vzgojitelji), ki delajo z mladimi v društvih in šolah, druga pa so mladi državljani, stari od 15 do 30 let, ki živijo v marginaliziranih okoljih oziroma so priseljenci ali potomci priseljencev iz tujine.

Key links

Lead partner

Project manager

Project manager at ZRC

Funded by

Evropska komisija ERASMUS +, EU programme for education, training, youth and sport