Phone:
+386/(0)1/4706285
E-mail:
Links:
Research interests

Katarina Šrimpf was born in 1985 in Celje. In 2010 she graduated from the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Ljubljana's Faculty of Arts, since then she has been working as a research assistant at the SRC SASA Institute of Slovenian Ethnology. She studied as a DAAD scholarship holder in Germany (Göttingen) in the academic year 2012/13. In 2015, she defended her PhD dissertation titled »Oral traditions and collective memory in Slovenian area of upper Obsotelje« under the supervision of dr. Monika Kropej Telban. Her research interests include folklore, especially humorous stories and jokes, urban legends, the construction of identity and belonging, as seen through the narrative tradition and research of clothing culture and history.

Selected publications

ŠRIMPF, Katarina. Creating "the other" through the narrative tradition in the Slovenian : Croatian border area of Upper Obsotelje. Slovenský národopis, ISSN 1335-1303, 2014, 62, 2, str. 197-208. [COBISS.SI-ID 37323821
Kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1

ŠRIMPF, Katarina. Anekdote o Lamberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2013, 16, str. 233-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 35960877
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Butalci in süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 463-470. [COBISS.SI-ID 37770029
kategorija: 3B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Residents of Lemberg as other. V: DEMSKI, Dagnosĺaw (ur.). Competing eyes : visual encounters with alterity in Central and Eastern Europe. Budapest: Harmattan, 2013, str. 516-531, ilustr. [COBISS.SI-ID 36582957
kategorija: 3B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICH 
točke: 30, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Urejanje las ter naglavno okrasje Kranjic : pregled pisnih virov od konca 18. do sredine 19. stoletja. Folklornik, ISSN 1854-3324, 2013, letn. 9, str. 60-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 36085037
kategorija: SU (S) 
točke: 5, št. avtorjev: 1 

ŠRIMPF, Katarina. Oblačilna dediščina Rogaške Slatine in okolice : pričevanja o oblačenju in vpliv turizma na oblačilno podobo. Folklornik, ISSN 1854-3324, 2011, letn. 7, str. 25-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 33235501
kategorija: SU (S) 
točke: 5, št. avtorjev: 1 

All publications (COBISS) >>

Research areas

Folklore H400 • Cultural anthropology, ethnology S220 

Keywords

ethnology • folklore • humorous stories • jokes • contemporary legends • borders • clothing culture