Telefon:
+386(0)5/3357322
Faks:
+386(0)5/3357323
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1999 diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in na Oddelku za umetnostno zgodovino, ter leta 2012 doktorirala. Leta 2000 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju dediščine, stavbarstva, stanovanjske kulture, pašne živinoreje ter trgovine med mesti in zaledjem. Od leta 2004 dela na Raziskovalni postaji Nova Gorica. Med leti 2001 in 2003 je bila članica uredniškega odbora Monitorja ISH, od leta 2004 Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici in od leta 2008 Goriškega letnika. Strokovno in raziskovalno delo je predstavila v občasnih predavanjih in seminarjih na Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Krakovu, Limi in Vidmu, od leta 2019 pa je nosilka predmeta Dediščine, dediščinski procesi in prakse na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Med leti 2012-2016 je bila podpredsednica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja. Od leta 2014 je članica Znanstvenega sveta Narodne in študijske knjižnice v Trstu in od leta 2017 Akcijske skupine 6 Strategija Evropske unije za Alpsko regijo. Med 2016 in 2017 se je raziskovalno izpopolnjevala na Univerzi v Vidmu. Od leta 2019 vodi večdisciplinarni raziskovalni program Dediščina na obrobjih.

Izbrane publikacije

Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas' Istria : eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research. 2018, vol. 43, issue 5, str. 600-612, ilustr. ISSN 0142-6397. DOI: 10.1080/01426397.2017.1336207. [COBISS.SI-ID 41852717]

Frankfurtska ali švedska kuhinja? : prispevek k zgodovini migracij in prilaščanj oblik(ovanja). Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26 = 77, str. 127-146.

Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 184 str., ilustr. Ethnologica - Dissertationes, 5. Špela Ledinek Lozej (sourednica, članica uredniškega odbora).

Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka : kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 2, str. 49-68, ilustr.

Dairying in the mountain pastures in the Julian Alps : heritages, utopias and realities. Studia ethnologica Croatica. 2016, vol. 28, str. 91-111, ilustr. ISSN 1330-3627. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253579 , DOI: 10.17234/SEC.27.1. [COBISS.SI-ID 40804141]

Večstopenjska planinska paša. 2010.

Večstopenjska planinska paša v Bohinju, Živa kulturna dediščina se predstavi. Slovensko etnološko društvo, 2010, str. 80-84.  

Pregled poglavitne, predvsem etnološke strokovne literature druge polovice 20. stoletja o stanovanjski kulturi Vipavske doline. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. ISSN 2630-4287. - Št. 5 (2008), str. 30-40.

Ob petdesetletnici Orlove terenske ekipe Etnografskega muzeja na Vipavskem : pregled gradiva o stavbarstvu in bivalni kulturi. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. ISSN 2630-4287. - Št. 4 (dec. 2007), str. 31-35.

Mediterranean dwelling culture in The Vipava Valley (Slovenia) : development of the kitchen throughout the 20th century, Meditriology 2 : coastal settlements, culture, conservation : [proceedings]. Eastern Mediterranean University Press, 2007.

Stavbarstvo na Vipavskem v Valvasorjevem slikovnam gradivu. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. ISSN 2630-4287. - Št. 2 (dec. 2005), str. 6-10.

Aktualnost Alamuta ali zgodba za vse čase. Besede terorja : medijska podoba terorja in nasilja. Filozofska fakulteta, 2002, str. 23-33.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

100 % lokalno (aplikativni raziskovalni projekt • 1. avgust 201931. januar 2021)

Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (raziskovalni program • 1. januar 201931. december 2024)

DRIM - Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov (mednarodni projekt • 1. januar 201730. junij 2019)

AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (INTERREG • 1. november 201631. oktober 2019)

ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 1. oktober 201231. marec 2015)

THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (mednarodni projekt • 1. julij 201231. december 2014)

Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

Ključne besede

materialna kultura • planine in pašna živinoreja • stanovanjska kultura • stavbarstvo • trgovina med mesti in zaledjem • prehrana • dediščina in dediščinske študije • manjšine • zbirke in zbirateljstvo • Slovenija • Alpe • Furlanija • Istra • meje in obmejna območja • gorska območja