Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
100% Local
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. avgust 2019–31. januar 2021
Opis

Potrošnike vse bolj zanimajo »vrednote«, povezane s kmetijsko-živilskimi proizvodi. Te vrednote so povezane z lokalno pridelavo in predelavo, načrtnim vključevanjem majhnih ali srednje velikih kmetij ali pa z okolju prijaznejšimi načini pridelave.

Projekt se osredotoča na krepitev kratkih kmetijsko-živilskih oskrbovalnih verig na območju Alp. Te v projektu razumemo kot množico deležnikov, sodelujočih pri pridelavi in predelavi, trženju ter prodaji pridelkov in izdelkov, ki so v celoti pridelani in predelani lokalno – tovrstni pristop bo v tem projektu poimenovan 100 % lokalno.

Namen projekta:

  • ozaveščati o pristopu 100 % lokalno in njegovih gospodarskih, okoljskih in družbenih učinkih;
  • na podlagi dobrih praks v Alpah razviti model 100 % lokalno, ki bo ponovljiv in prenosljiv ter ga bodo lahko uporabljali tudi na drugih območjih;
  • na študijskih območjih s pomočjo orodij za vrednotenje prepoznati ključne prednosti in razvojne vrzeli in s tem olajšati razvoj modela, ki temelji na pristopu 100 % lokalno;
  • oblikovati rešitve za prepoznane razvojne vrzeli na posameznih območjih s pomočjo znanja in primerov dobrih praks z drugih študijskih območij s pomočjo spletne platforme, ki temelji na znanju množice ljudi (crowdsourcing).

Pristop bo temeljil na načelih participacije, interdisciplinarnosti in mednarodnega sodelovanja.

Študijska območja: območja, po možnosti doline ali parki, v Alpah in v bližini državne meje, ki so zainteresirana za trajnostno izboljšanje kmetijsko-živilske verige s pristopom 100 % lokalno.

Potrjena študijska območja: Park Julijskih Prealp (IT); Alta Val Venosta (IT); Občina Bohinj in Triglavski narodni park (SI)

Financiranje projekta:

Projekt financira Evropski parlament kot del Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) v okviru Alpine Region Preparatory Action Fund II (ARPAF II).

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropski parlament, Alpine Region Preparatory Action Fund II (ARPAF II)

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220