Skip to main content

100 % lokalno

Opis

Potrošnike vse bolj zanimajo »vrednote«, povezane s kmetijsko-živilskimi proizvodi. Te vrednote so povezane z lokalno pridelavo in predelavo, načrtnim vključevanjem majhnih ali srednje velikih kmetij ali pa z okolju prijaznejšimi načini pridelave.

Projekt se osredotoča na krepitev kratkih kmetijsko-živilskih oskrbovalnih verig na območju Alp. Te v projektu razumemo kot množico deležnikov, sodelujočih pri pridelavi in predelavi, trženju ter prodaji pridelkov in izdelkov, ki so v celoti pridelani in predelani lokalno – tovrstni pristop bo v tem projektu poimenovan 100 % lokalno.

Namen projekta:

  • ozaveščati o pristopu 100 % lokalno in njegovih gospodarskih, okoljskih in družbenih učinkih;
  • na podlagi dobrih praks v Alpah razviti model 100 % lokalno, ki bo ponovljiv in prenosljiv ter ga bodo lahko uporabljali tudi na drugih območjih;
  • na študijskih območjih s pomočjo orodij za vrednotenje prepoznati ključne prednosti in razvojne vrzeli in s tem olajšati razvoj modela, ki temelji na pristopu 100 % lokalno;
  • oblikovati rešitve za prepoznane razvojne vrzeli na posameznih območjih s pomočjo znanja in primerov dobrih praks z drugih študijskih območij s pomočjo spletne platforme, ki temelji na znanju množice ljudi (crowdsourcing).

Pristop bo temeljil na načelih participacije, interdisciplinarnosti in mednarodnega sodelovanja.

Študijska območja: območja, po možnosti doline ali parki, v Alpah in v bližini državne meje, ki so zainteresirana za trajnostno izboljšanje kmetijsko-živilske verige s pristopom 100 % lokalno.

Potrjena študijska območja: Park Julijskih Prealp (IT); Alta Val Venosta (IT); Občina Bohinj in Triglavski narodni park (SI)

Financiranje projekta:

Projekt financira Evropski parlament kot del Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) v okviru Alpine Region Preparatory Action Fund II (ARPAF II).

Vabilo na sklepni dogodek (PDF)


Raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220