Skip to main content

THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti

Opis

Podeželska območja Srednje Evrope so pogosto demografsko ogrožena in nerazvita. Pomembno vlogo v regionalnem razvoju ima kulturna dediščina in ekonomika le-te, ki je lahko glavni akter gospodarskega in družbenega razvoja manj razvitih območji. Prav srednjeveške oz. romarske cerkve, za katere ni narejenih nikakršnih regionalnih, nacionalnih oz. mednarodnih strategij za ohranjanje, so velika artistična in historična vrednota, poleg tega so pogosto še vedno tudi središče podeželskih skupnosti in tamkajšnjega (kulturnega) življenja. Srednjeveške in romarske cerkve so velikokrat v slabem stanju, njihova ohranitev in trajnostno naravnano koriščenje pa  je zelo pomembno za podeželske skupnosti. Projekt THETRIS bo gradil na navedenih potencialih z namenom pospeševanja celostnega razvoja podeželskih območji in razvil prenosljiva orodja in metode, ki jih bo moč implementirati tudi na podeželskih območjih izven projektnega partnerstva. Projekt se osredotoča na trajnostno ohranjanje srednjeveških cerkva v enajstih partnerskih regijah. Glavni cilj je povečanje konkurenčnosti partnerskih območij na podlagi kapitalizacije kulturne dediščine, razvijanje dolgoročnih strategij za ohranjanje in trajnostno koriščenje cerkvene dediščine ter širjenje ozaveščenosti lokalnih akterjev za ohranjanje kulturne dediščine.

            


Ključne povezave

Raziskovalni projekt

Ključne besede
trajnostni razvoj
zahodna narodnostna meja
podeželje
lokalne skupnosti
turizem
srednjeveške cerkve
romarske poti

Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310