Opis
Zamisel o zbirki folklornih pripovedi iz sodobnosti po pokrajinskem ključu je dozorevala nekaj let (Rojstvo je opisano v članku prof. ddr. Marije Stanonik, Deset knjig iz knjižne zbirke Glasovi, Traditiones 24 / Slovstvena folklora (1995), 457–464), dokler ni bila leta 1985 predstavljena najvnetejšim in zvestim sodelavcem na terenu, in tistim, za katere je bilo upati, da bi to utegnili postati.
Za objavo v zbirki se upoštevajo predvsem folklorne pripovedi s terena. Da bi bili njihovi zapisi tudi po obliki čim pristnejši, besedišče in skladnja zvesto sledita živemu govoru, glasoslovno pa so prirejena današnjemu knjižnemu jeziku, da jim zmore slediti vsak slovenski bralec. Strokovno raven zbirke zvišujejo seznami narečnega besedja in spremna beseda zbiralca z vsestranskim orisom območja, od koder so zgodbe. 
Praviloma jih ilustrirajo domači slikarji, da se čim bolj celostno posreduje duha pokrajine, iz katere so zbrana besedila. Med letoma 1994 in 2004 so knjižne izdaje spremljale zgoščenke, da je bilo del narečnih zapisov mogoče slišati v živo.
 
Knjižna zbirka slovenskih folklornih pripovedi Glasovi je začela izhajati leta 1988 pri založbi Kmečki glas, leta 2007 je izdajanje prevzela Celjski Mohorjeva družba, od leta 2014 pa izhaja pri Založbi ZRC. Do leta 2014 so v zbirki izšli nasledenji naslovi:
1. Franc Černigoj, Javorov hudič, Kmečki glas, Ljubljana 1988.
2. Marjan Tomšič, Noč je moja, dan je tvoj, Kmečki glas, Ljubljana 1989.
3. Pavel Medvešček, Na rdečem oblaku vinograd rase, Kmečki glas, Ljubljana 1990.
4. Janez Dolenc, Zlati Bogatin, Kmečki glas, Ljubljana 1992.
5. Marija Cvetek, Naš voča so včas zapodval, Kmečki glas, Ljubljana 1993.
6. Danila Kocjan, Jelka Hadalin, Bejži zlodej, baba gre, Kmečki glas, Ljubljana  1993.
7. Mihaela Zajc-Jarc, Duhan iz Višnje Gore, Kmečki glas, Ljubljana 1993. 
8. Anton Gričnik, Noč ima svojo moč, Bog pa še večjo, Kmečki glas, Ljubljana 1995.
9. Dušan Rešek, Brezglavjeki, Ljubljana 1995.
10. Marta Repanšek, Bajže s Koroške, Kmečki glas, Ljubljana 1995.
11. Lidija Kleindienst, Bam knapa vzela, bam zmeraj vesela, Kmečki glas, Ljubljana 1995.
12. Andreja Žele, Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt, Kmečki glas, Ljubljana 1996.
13. Karel Krajczar, Kralič pa Lejpa Vida, Kmečki glas, Ljubljana 1996.
14. Martina Piko, Iz semena pa bo lipa zrasla, Kmečki glas, Ljubljana 1996.
15. Jože Primc, Okamneli mož, Kmečki glas, Ljubljana 1997.
16. Andrej Karničar, Jezerske štorije, Kmečki glas, Ljubljana 1997.
17. Igor Glasenčnik, Strah me je gratalo, Kmečki glas, Ljubljana 1998.
18. Anton Gričnik, Farice, Kmečki glas, Ljubljana 1998.
19. Marija Krejan, vse sorte je že blou, Kmečki glas, Ljubljana 1999
20. Marjan Zupan, Rpečnekova vučca, Kmečki glas, Ljubljana 1999.
21. Ida Dolšek, Kaku se kej narod rihta, Kmečki glas, Ljubljana 2000.
22. Janez Dolenc, Kres na Grebljici, Kmečki glas, Ljubljana 2000.
23. Marija Stanonik, Bela Ljubljana, Kmečki glas, Ljubljana 2001.
24. Zlata Kastelic, Jože Primc, Krvapivc, Kmečki glas, Ljubljana 2001.
25. Nada Morato, Mrak eno jutrnja, Ljubljana 2002.
26. Bojana Verdinek, Lesene cokle, Kmečki glas, Ljubljana 2002.
27. Nada Kerševan, Marija Krebelj, Düša na bicikli, Kmečki glas, Ljubljana 2003.
28. Bogomira Kure, Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit, Ljubljana 2004.
29. Milena Ožbolt, Andrejeva stopinja, Kmečki glas, Ljubljana 2004.
30. Marija Tomšič Štrancar, Frk, čez drn – frk, čez trn, Ljubljana 2005. 
31. Tatjana Oblak Milčinski, Svi šle wakapawat turšca na Mah, Kmečki glas, Ljubljana 2006.
32. Nada Ravbar Morato, Kruh in ribe, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2007.
33. Blaž Podpečan, Têdi ni blo tək ko dôns, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2007.
34. Betka Ajtnik, Lojze Peserl, Milena Lozar, Jelka Pšajd, Lüdi so gučali, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2008.
35. Peter Stres, Pavel Medvešček, Janez Dolenc, Danila Zuljan-Kumar, Viljena Devetak, Zlata koza, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2008. 
36. Vesna Penec, Lidija Toplišek, Petrina in Striček, Celjska Mohorjeva družba Celje 2009.
37. Breda Podbrežnik Vukmir, Irena Kotnik, Čuden prečudež, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2009.
38. Milka Bokal, Jaz sem višje kot Marija, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2010.
39. Špela Pepevnik v sodelovanju s Karmen Oset, Lüčka sred jive sveti, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2010.
40. Ivana Markun, Gremo Kran puzdravt, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2012.
41. Sabina Pugelj, Vile bíle, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2012.
42. Breda Vidmar Mandič, Kar nej rejs, se neč ne guvuri, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2013.
43. Marta Orešnik, Vida Štiglic in Peter Weiss, Gori, doli, sem in tja, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2013.
 
 

 

Naslovi
Kuoln, glažuna in še kaj
Folklorne pripovedi Zasavje
Glasovi 56

Avtor(ji): Maruša Stoklasa Drečnik
Leto: 2021
Vartac - moja vas
Slovenska narečna besedila in risbe otrok iz Benečije, Rezije in Kanalske doline
Glasovi 55

Avtor(ji): Iva Potočnik, Marija Stanonik
Leto: 2020
Pošten bodi in delaj
Folklorne in spominske pripovedi iz župnij Šentjošt in Lučine
Glasovi 53

Avtorja: Milena Igličar, Tone Košir
Leto: 2020
Kar tresla se je od lepote
Folklorne pripovedi iz Selške doline
Glasovi 50

Avtorice: Breda Benedik, Katja Mohorič Bonča, Marija Gasser, Jana Jemec, Jerica Jerala, Jožica Kačar, Anka Pintar, Katarina Primožič, Zdenka Primožič
Leto: 2017
Mavrica na tri plamene, Bog nas živi vse Slovene
Folklorne in spominske pripovedi z vzhodnega dela Slovenskih goric in Ptujskega polja
Glasovi 48

Avtorji: Anja Serec Hodžar, Mateja Huber, Nevenka Korpič, Jelka Pšajd
Leto: 2017
So z vilicami pisali
Folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice
Glasovi 44

Avtorica: Marija Samec
Leto: 2014

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1408-0524

Specifikacija

trda vezava • 14 × 20,5 cm