Skip to main content
Jaz sem pa tako slišal. Folklorne in druge pripovedi od Spodnjih Pirnič prek Vodic, Mengša, Domžal, Lukovice, Blagovice, Moravč in Vač do Podgorice.


Avtorice: Nastja Koritnik, Barbara Koritnik, Breda Podbrežnik Vukmir
Leto: 2020


Knjiga prinaša 160 folklornih pripovedi, ki so nastale na področju severnega obrobja Ljubljane, zelo razgibanega koščka slovenske zemlje, ki sodi v osrednjeslovensko regijo, jezik teh krajev pa v gorenjsko narečno skupino. Pripovedovalci, ki so za to knjigo prispevali duhovno izročilo iz svojega spomina in spomina svojih prednikov, so se večinoma osredotočili na eno snovno področje. Tako je kdo povedal več o življenju in verovanjih v davni preteklosti, drugi je izbral mlajše zgodovinsko obdobje, tretji je povedal veliko o obrti, naslednjega je bolj prevzelo kmečko življenje, kdo je veliko povedal o industriji, drugi se je osredotočil na intelektualno področje, na znamenite osebnosti ali etnološko snov. Vsaka zgodba posebej je pomemben dokument o obstoju naroda in pristnega jezika na tem območju ter duhovnega izročila, ki nas navdihuje in bo navdihovalo tudi prihodnje rodove. Branje bo zaradi zapisa narečne govorice terjalo nekaj vztrajnosti, a je vredno truda. Dovolite si, da vas knjiga popelje na potovanje po tem delu naše domovine ter vas navduši za odkrivanje skrivnosti, ki jih ponuja slovensko izročilo.Kazalo vsebine

Beseda h knjigi (Marija Stanonik)

Geografska in zgodovinska predstavitev območja (Zvonko Žagar)
     Geološki in etnološki zakladi območja
     Geografska podoba območja
     Kratek opis krajev

Znamenite osebnosti, povezane s tem območjem (Barbara Koritnik)

Od src do ust, od ust do src, v dar prihodnjim rodovom (Barbara Koritnik)

O pristni besedi in zapisu besedil (Nastja Koritnik)

Spomini so zakladi
     Bajčne povedke
     Strašljive povedke
     Razlagalne povedke
     Legendne povedke
     Zgodovinske povedke
     Socialne povedke
     Anekdote
     Etnološko gradivo
     Šaljive povedke

Slovar narečnih in manj znanih besed

Abcedni seznam pripovedovalcev z njihovimi rojstnimi podatki in navedbo enot

Kazalo pripovedi

Summary

Zusammenfassung

SPLOŠNO KAZALOŠe ...Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
folkloristika
slovenske ljudske pripovedke
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR