Skip to main content
Jaz sem pa tako slišal. Folklorne in druge pripovedi od Spodnjih Pirnič prek Vodic, Mengša, Domžal, Lukovice, Blagovice, Moravč in Vač do Podgorice.


Authors: Nastja Koritnik, Barbara Koritnik, Breda Podbrežnik Vukmir
Year: 2020Table of content

Beseda h knjigi (Marija Stanonik)

Geografska in zgodovinska predstavitev območja (Zvonko Žagar)
     Geološki in etnološki zakladi območja
     Geografska podoba območja
     Kratek opis krajev

Znamenite osebnosti, povezane s tem območjem (Barbara Koritnik)

Od src do ust, od ust do src, v dar prihodnjim rodovom (Barbara Koritnik)

O pristni besedi in zapisu besedil (Nastja Koritnik)

Spomini so zakladi
     Bajčne povedke
     Strašljive povedke
     Razlagalne povedke
     Legendne povedke
     Zgodovinske povedke
     Socialne povedke
     Anekdote
     Etnološko gradivo
     Šaljive povedke

Slovar narečnih in manj znanih besed

Abcedni seznam pripovedovalcev z njihovimi rojstnimi podatki in navedbo enot

Kazalo pripovedi

Summary

Zusammenfassung

SPLOŠNO KAZALOMore ...Regular price
21.00 €

Online price
18.90 €


Keywords
folkloristics
Slovenian folk tales
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR