Ethnologica – Dissertationes.

Založnik: Založba ZRC
Obdobje: od 2011


Zbirka je namenjena svežim in aktualnim monografskim obravnavam izbranih etnoloških tem. Dodana so jim spremne študije urednikov in/ali drugih strokovnjakov, ki obravnavano problematiko komentirajo v širšem etnološkem ali katerem drugem specializiranem raziskovalnem kontekstu.


Naslovi

Publikacija
Zgodbe in prostor
Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju
Ethnologica – Dissertationes 8

Leto: 2021
Avtorica: Katarina Šrimpf Vendramin

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
O igri in delu
Ethnologica – Dissertationes 7

Leto: 2021
Avtorica: Barbara Turk Niskač

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Beseda ni konj
Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev
Ethnologica – Dissertationes 6

Leto: 2015
Avtorica: Saša Babič

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Od hiše do niše
Razvoj kuhinje v Vipavski dolini
Ethnologica – Dissertationes 5

Leto: 2015
Avtorica: Špela Ledinek Lozej

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Tradicija v sodobnosti
Janče - zeleni prag Ljubljane
Ethnologica – Dissertationes 4

Leto: 2013
Avtorica: Saša Poljak Istenič

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Živa pripoved v zapisu
Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice
Ethnologica – Dissertationes 3

Leto: 2011
Avtorica: Barbara Ivančič Kutin

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Procesi ustvarjanja kulturne dediščine
Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe
Ethnologica – Dissertationes 2

Leto: 2011
Avtorica: Jasna Fakin Bajec

Redna cena
25.00 €
Spletna cena
22.50 €

Publikacija
Upodobljene sledi narodne identitete
Zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem etnografskem muzeju
Ethnologica – Dissertationes 1

Leto: 2011
Avtorica: Bojana Rogelj Škafar

Redna cena
25.00 €
Spletna cena
22.50 €

Ključne besede
etnologija
gospodarski razvoj
identiteta
Kras
kulturna dediščina
prezentacija
Slovenija
socialni razvoj
turizem
upravljanje
vrednotenje
etnološke zbirke
Grebenc, Oton
likovni motivi
miti
muzejske zbirke
muzeologija
narodna identiteta
simboli
Slovenci
slovenska ljudska kultura
Slovenski etnografski muzej (Ljubljana)
zbirateljstvo
bovško
dialektologija
folkloristika
govorjeni jezik
narečja
pripovedovanje
slovenščina
slovenske ljudske pripovedke
slovensko ljudsko slovstvo
študije
terensko raziskovanje
ustno sporočanje
delovne šege
folklorizem
Janče
navade
prazniki
sodobnost
tradicija
turistične prireditve
bivalna kultura
kuhinje
ljudska arhitektura
notranja oprema
stavbarstvo
Vipavska dolina
kletvice
kratki folklorni obrazci
pozdravi
pregovori
slovstvena folklora
uganke


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR