Naslov:
Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice
Avtorica:
Drugi avtorji:
poglavje Opis narečnega govora in fonetična transkripcija Karmen Kenda-Jež
spremna beseda Jožica Škofic
Uredila Ingrid Slavec Gradišnik
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

S problematiko konteksta in teksture različnih pojavnih oblik folklore, tudi slovstvene, se v zadnjih desetletjih z najrazličnejših zornih kotov ukvarjajo številni folkloristi. Splošna problematika v folkloristiki ni nova, nova in enkratna pa je vsaka terenska raziskava, ki preuči neko živo in neponovljivo situacijo z enkratnim prepletom notranjih in zunanjih vplivov na pripovedovanje. Študija je zasnovana na konkretnem gradivu: predstavlja predvsem probleme, opažanja in interpretacije, ki izhajajo iz terenskega in kabinetnega dela pri obravnavi procesa pripovedovanja z vidika konteksta in teksture ter prekodiranja žive situacije v različne oblike zapisa. Kot gradivo je obdelan proces pripovedovanja Tine Kravanja iz Bavšice, tj. niz 22 pripovedi, ki so se zvrstile pri enem terenskem obisku.

Pripovedi so natančno fonetično transkribirane z zvočnih posnetkov in pospremljene s sprotnimi opombami o izvedbi, nato pa še z opombami o redakciji in vsebini besedil. V nadaljevanju so besedila podana v knjižnemu jeziku približanem zapisu. Postavljena so v širši besedilni in socialni kontekst z deskriptivnimi opisi veznih besedil, ki obdajajo posamično enoto.

Kazalo vsebine

Uvod

Kontekst – okoliščine pripovedovanja

Pripovedovalsko folklorno srečanje

Čas, prostor, razmerja med udeleženci

Vloge udeležencev pri folklornem srečanju

Tehnična sredstva za dokumentiranje kot sestavni del konteksta

Tekstura – način izvedbe

Spremenjena funkcija jezika pri pripovedovanju

Jezikovna tekstura

Nebesedna tesktura

Vpliv tehničnih sredstev za dokumentiranje na teksturo

Metodologija na terenu in v kabinetu

Opazovanje z udeležbo

Srečanja na terenu

Kabinet: prekodiranje terenskega gradiva

Pri Tini Kravanja v Bavšici

Kontekst

Tekst

Tekstura

Prekodiranje

Pripovedi

Opis narečnega govora (Karmen Kenda Jež)

Sklep

Viri in literatura

A Written Record of Live Storytelling

Od folklornega srečanja do njegove interpretacije (Jožica Škofic)

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-351-8

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 179 strani

Cena

20,00 EUR (redna)
17,00 EUR (klubska)