Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice

Avtorica: Barbara Ivančič Kutin
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2011


S problematiko konteksta in teksture različnih pojavnih oblik folklore, tudi slovstvene, se v zadnjih desetletjih z najrazličnejših zornih kotov ukvarjajo številni folkloristi. Splošna problematika v folkloristiki ni nova, nova in enkratna pa je vsaka terenska raziskava, ki preuči neko živo in neponovljivo situacijo z enkratnim prepletom notranjih in zunanjih vplivov na pripovedovanje. Študija je zasnovana na konkretnem gradivu: predstavlja predvsem probleme, opažanja in interpretacije, ki izhajajo iz terenskega in kabinetnega dela pri obravnavi procesa pripovedovanja z vidika konteksta in teksture ter prekodiranja žive situacije v različne oblike zapisa. Kot gradivo je obdelan proces pripovedovanja Tine Kravanja iz Bavšice, tj. niz 22 pripovedi, ki so se zvrstile pri enem terenskem obisku.

Pripovedi so natančno fonetično transkribirane z zvočnih posnetkov in pospremljene s sprotnimi opombami o izvedbi, nato pa še z opombami o redakciji in vsebini besedil. V nadaljevanju so besedila podana v knjižnemu jeziku približanem zapisu. Postavljena so v širši besedilni in socialni kontekst z deskriptivnimi opisi veznih besedil, ki obdajajo posamično enoto.Kazalo vsebine

Uvod

Kontekst – okoliščine pripovedovanja

Pripovedovalsko folklorno srečanje

Čas, prostor, razmerja med udeleženci

Vloge udeležencev pri folklornem srečanju

Tehnična sredstva za dokumentiranje kot sestavni del konteksta

Tekstura – način izvedbe

Spremenjena funkcija jezika pri pripovedovanju

Jezikovna tekstura

Nebesedna tesktura

Vpliv tehničnih sredstev za dokumentiranje na teksturo

Metodologija na terenu in v kabinetu

Opazovanje z udeležbo

Srečanja na terenu

Kabinet: prekodiranje terenskega gradiva

Pri Tini Kravanja v Bavšici

Kontekst

Tekst

Tekstura

Prekodiranje

Pripovedi

Opis narečnega govora (Karmen Kenda Jež)

Sklep

Viri in literatura

A Written Record of Live Storytelling

Od folklornega srečanja do njegove interpretacije (Jožica Škofic)
Cena (redna)
20.00€

Cena (klubska)
17.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
Bovško
dialektologija
folkloristika
govorjeni jezik
narečja
pripovedovanje
slovenščina
slovenske ljudske pripovedke
slovensko ljudsko slovstvo
študije
terensko raziskovanje
ustno sporočanje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR