Zgodbe in prostor. Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju

Avtorica: Katarina Šrimpf Vendramin
Leto: 2021


Katarina Šrimpf Vendramin v monografiji Zgodbe in prostor raziskuje in predstavlja ustno izročilo zgornjega Obsotelja, ki leži ob slovensko-hrvaški meji. V prvem delu prikaže historiat zbiranja in objavljanja pripovednega izročila, v drugem pa predstavi sodobno terensko gradivo in analizo besedil, teksture in konteksta. Raziskava izpostavlja vlogo in pomen slovstvene folklore v družbenem in kulturnem življenju obravnavanega območja. Skozi etiološke povedke, zgodovinske zgodbe ter povedke o bajnih bitjih sta predstavljena koncepta liminalnega prostora-časa (kronotopa) in povezava ustnega izročila z ustvarjanjem kolektivnih identitet in kolektivnega spomina. Na obmejnem območju je pripovedno izročilo še posebej pomembno pri vzpostavljanju identitet, na eni strani s pripovedjo o »drugem«, tj. različnem, na drugi pa z zgodbami, ki pripovedovalcu in publiki vzbujajo občutek lokalne pripadnosti in vzpostavljanja lokalne identitete.Kazalo vsebine

BESEDA H KNJIGI

ZGORNJE OBSOTELJE
Zgodovinski in gospodarski oris območja

TEORETSKA IZHODIŠČA IN VPRAŠANJE TERMINOLOGIJE

USTNO IZROČILO ZGORNJEGA OBSOTELJA
Zbiranje in objavljanje gradiva v zgornjem Obsotelju v preteklosti
Zbiranje pripovednega gradiva na terenu
Od pravljice do šale – pregled žanrov
Pripovedno izročilo na mejnem območju

KOLEKTIVNI SPOMIN V KRAJINI ALI PROSTOR IN ČAS V ZGODBAH
Kolektivni spomin
Percepcija prostora
Nevarna mesta in liminalni prostori v zgodbah zgornjega Obsotelja
Percepcija časa

»DRUGI« V KOLEKTIVNEM SPOMINU
Humor in »drugi«
Stereotipizacija Hrvatov

SODOBNA RABA PRIPOVEDNEGA IZROČILA V OBČINI ROGAŠKA SLATINA IN OKOLICI
Sodobne prakse v občini Rogaška Slatina in okolici
Turizem in raba pripovednega izročila

SKLEP

STORIES AND SPACE: Oral Tradition and Collective Memory in the Area of Upper Obsotelje

KRATICE

LITERATURA IN VIRI
Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
kolektivni spomin
kronotop
meje
Obsotelje
slovensko ljudsko izročilo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR