Skip to main content

Znanstveno tehnološko sodelovanje Slovenije z republiko Bolgarijo

Osnovni Podatki

Opis

Projekt »Raziskovanje folklore – Historično in sodobno raziskovanje v Bolgariji in Sloveniji« se osredotoča na dve osnovni tematiki: 1. na primerjalno zgodovino nacionalnih etnologij, posebej v dveh obdobjih: - v času konstituiranja discipline, tj. času razsvetljenstva – romantike; - v času izrazitih ideoloških vplivanj, tj. času socializma; 2. na tematizacijo tradicije/folklore, njenih žanrov in socialne komunikacije. V obeh problemskih poljih nas zanimata dve ravni, na katerih se re-producirajo podobe kulturne dinamike – raven teoretskega akademskega diskurza in empirična raven vsakdanjega življenja. Svoj prispevek k osvetlitvi osrednjih pojmov, tj. kulturne dediščine – tradicije in kulturne identitete vidimo v vprašanjih o konkretnih kulturnih praksah in spoznanjih v sodobni etnološki in folkloristični produkciji znanja.