strokovna sodelavka
 

Telefon:
+386(0)1/4706280
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Diplomirala je iz filozofije ter etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila kot vzgojiteljica v preventivnem psihoanalitičnem oddelku Vrtca na Jamovi in zaključila dokvalifikacijski program za vzgojitelje v predšolski vzgoji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 je zaposlena na ISN. Po zaključenem bibliotekarskem strokovnem izpitu opravlja naloge bibliotekarke. Vpisana je na Podiplomsko šolo ZRC SAZU, Primerjalni študij idej in kultur III. stopnja. Tema doktorske disertacije je Gmotna kultura otrok na Slovenskem od začetka  20. stoletja do druge svetovne vojne.

Pošlji osebno sporočilo

Izbrane publikacije

2016 Junak in vodja. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, letn. 45, št. 1, str. 201-214. http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/4823/4436, doi: 10.3986/Traditio2016450113. [COBISS.SI-ID 41066797]

2015 Bibliografija Naška Križnarja. V: PEČE, Miha (ur.), VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ur.), KROPEJ TELBAN, Monika (ur.). Vizualna antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, str. 317-339. [COBISS.SI-ID 38262573]

2010 Kako vzgojim svojo deco? Primarna socializacija deklic na primeru vzgojnega priročnika Milice Stupan (1932). Šolska kronika 19/1: 29–60.

2009 Izbrana bibliografija upravne in gospodarske zgodovine Postojne. V: Postojna. Vrhnika: Galerija 2; Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Str. 406–412.

2009 Bibliografija Milka Matičetovega. Traditiones 38/1: 21–60. DOI: 10.3986/Traditio2009380102.

2009 »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, samo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve domovini 30: 91–113.

2008 Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Traditiones 37/1: 113–133. DOI: 10.3986/Traditio2008370106.

2008 Bibliografija Nika Kureta. [V soavtorstvu s Heleno Ložar Podlogar]. V: Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906 – 1995). Ljubljana: Založba ZRC. (Opera ethnologica Slovenica). Str. 215–267

2006 Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega fantka. [V soavtorstvu s Sinišo Borovičaninom].V: Seksualnost. 10. Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina 2006. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije. Str. 99–112.

2004 The Qualitative Analysis of an Interview. V: Qualitative Research. Different Perspectives Emerging Trends. Ljubljana: Založba ZRC. Str. 187–198.

2000 Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones 29/1: 209–226.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti