Skip to main content
Dr. Vanja Huzjan

strokovno raziskovalna sodelavka+386(0)1/4706280

vanja.huzjan@zrc-sazu.si


Povezave


Diplomirala je iz filozofije ter etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila kot vzgojiteljica v preventivnem psihoanalitičnem oddelku Vrtca na Jamovi in zaključila dokvalifikacijski program za vzgojitelje v predšolski vzgoji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 je zaposlena na ISN. Po zaključenem bibliotekarskem strokovnem izpitu opravlja naloge bibliotekarke. Leta 2020 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo Gmotna kultura otrok v Ljubljani in okolici od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Njeno raziskovanje je osredinjeno na otroka in otroštvo z ozirom na sinhroni in diahroni vidik.

Pošlji osebno sporočilo

2023: Materialni svet otroštva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

2022 Slovenian folk lullabies: analysis of the lullaby texts and their functions. Folklore 86: 149–186.

2021 Vzgoja mlajših otrok v Ljubljani in okolici v prvi polovici 20. stoletja do druge svetovne vojne. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 61 (1): 54–64.

2021 (Soavtorstvo z Godina-Golija, Maja in Špela Ledinek Lozej): Govorica predmetov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 9–27; 76–98.

2021 (Predavanje) Zaupanje za upanje: oblikovanje družbenosti kot solidarnosti. Predmet Družbena razmerja v Sloveniji pri izr. prof. dr. Mateji Habinc. OEIKA; FF Univerza v Ljubljani. 25. 02. 2021.

2020 Sadizem vladnih ukrepov ali kdo tu uživa? [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 9. december 2020.

2020 Tesnoba [Elektronski vir]: 2. del: pot k udomačeni abnormalnosti. Vsakdanjik [Elektronski vir], 23. september 2020.

2020 Norost vladnih (ne)ukrepov [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 14. september 2020.

2020 Tesnoba [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 20. avgust 2020.

2020 Prekuževanje misli [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 1. junij 2020.

2020 Otepanje z otroki [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 20. maj 2020.

2020 Soočenje s strahom [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 10. maj 2020.

2020 Zaščita pred zdrsom [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 8. maj 2020.

2016 Junak in vodja. Traditiones 45 (1): 201–214. DOI: 10.3986/Traditio2016450113.

2014 Pisanica (an Easter egg) from Adlešiči. V: Bitušíková, Alexandra, Koštialová, Katarína in Daniel Luther (ur.): Good practices in preservation, promotion and utilisation of folk culture heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 104–105.

2014 Štefan Zelko's pottery. V: Bitušíková, Alexandra, Koštialová, Katarína in Daniel Luther (ur.): Good practices in preservation, promotion and utilisation of folk culture heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 106–108.

2010 Kako vzgojim svojo deco? Primarna socializacija deklic na primeru vzgojnega priročnika Milice Stupan (1932). Šolska kronika 19 (1): 29–60.

2009 »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, samo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve domovini 30: 91–113.

2008 Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Traditiones 37 (1): 113–133. DOI: 10.3986/Traditio2008370106.

2006 Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega fantka. [V soavtorstvu s Sinišo Borovičaninom].V: Korenjak, Roman (ur.): Seksualnost. 10. Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina 2006. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije: 99–112.

2004 The Qualitative Analysis of an Interview. V: Fikfak, Jurij, Adam, Frane in Detlef Garz Qualitative Research. Different Perspectives Emerging Trends. Ljubljana: Založba ZRC: 187–198.

2000 Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones 29 (1): 209–226.

AlpTextyles - Skupne rešitve za relokalizacijo trajnostnih, krožnih vrednostnih verig alpskega tekstila, dovzetne za dediščino in potrošnike (aplikativni projekt • 01. november 2022 - 31. oktober 2025)
Tradicionalne paremiološke enote v dialogu s sodobno rabo (raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 01. maj 2011 - 30. april 2014)