Phone:
+386(0)1/4706280
E-mail:
Research interests

She graduated in philosophy, ethnology and cultural anthropology at Ljubljana's Faculty of Arts. Her first employment was as a governess in Preventive psychoanalytic department at the kindergarten. She works at the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the SASA since 2005. There she works as a librarian since she made her librarians' exam. She is enrolled in the doctoral programme Intercultural Studies - Comparative Study of Ideas and Cultures at the Nova Gorica University. The theme of her doctorate is Material Culture of Children in Slovenian area in the first half of 20th Century.

Selected publications

2016 Junak in vodja. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, letn. 45, št. 1, str. 201-214. http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/4823/4436, doi: 10.3986/Traditio2016450113. [COBISS.SI-ID 41066797]

2015 Bibliografija Naška Križnarja. V: PEČE, Miha (ur.), VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ur.), KROPEJ TELBAN, Monika (ur.). Vizualna antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, str. 317-339. [COBISS.SI-ID 38262573]

2010 Kako vzgojim svojo deco? Primarna socializacija deklic na primeru vzgojnega priročnika Milice Stupan (1932). Šolska kronika 19/1: 29–60.

2009 Izbrana bibliografija upravne in gospodarske zgodovine Postojne. V: Postojna. Vrhnika: Galerija 2; Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Str. 406–412.

2009 Bibliografija Milka Matičetovega. Traditiones 38/1: 21–60. DOI: 10.3986/Traditio2009380102.

2009 »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, samo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve domovini 30: 91–113.

2008 Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Traditiones 37/1: 113–133. DOI: 10.3986/Traditio2008370106.

2008 Bibliografija Nika Kureta. [V soavtorstvu s Heleno Ložar Podlogar]. V: Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906 – 1995). Ljubljana: Založba ZRC. (Opera ethnologica Slovenica). Str. 215–267

2006 Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega fantka. [V soavtorstvu s Sinišo Borovičaninom].V: Seksualnost. 10. Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina 2006. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije. Str. 99–112.

2004 The Qualitative Analysis of an Interview. V: Qualitative Research. Different Perspectives Emerging Trends. Ljubljana: Založba ZRC. Str. 187–198.

2000 Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones 29/1: 209–226.

 

All publications (COBISS) >>