Skip to main content
Vanja Huzjan, PhD


+386(0)1/4706280

vanja.huzjan@zrc-sazu.si


Links


She graduated in Philosophy, Ethnology and Cultural Anthropology at Ljubljana's Faculty of Arts. Her first employment was as a governess in the Preventive Psychoanalytic Department at a kindergarten. Since completing a librarians’ exam she has been working as a librarian at the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the SASA. In 2020 she successfully defended her doctoral dissertation Material Culture of Children in Ljubljana and its suburbs in the First Half of the 20th Century to the Second World War at the Postgraduate School of ZRC SAZU. Her research focuses on the child and childhood, with a view to synchronic and diachronic aspects, at the intersection of ethnology, cultural anthropology, folkloristics, sociology, and psychoanalysis.

2023: Materialni svet otroštva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

2022 Slovenian folk lullabies: analysis of the lullaby texts and their functions. Folklore 86: 149–186.

2021 Vzgoja mlajših otrok v Ljubljani in okolici v prvi polovici 20. stoletja do druge svetovne vojne. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 61 (1): 54–64.

2021 (Soavtorstvo z Godina-Golija, Maja in Špela Ledinek Lozej): Govorica predmetov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 9–27; 76–98.

2021 (Predavanje) Zaupanje za upanje: oblikovanje družbenosti kot solidarnosti. Predmet Družbena razmerja v Sloveniji pri izr. prof. dr. Mateji Habinc. OEIKA; FF Univerza v Ljubljani. 25. 02. 2021.

2020 Sadizem vladnih ukrepov ali kdo tu uživa? [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 9. december 2020.

2020 Tesnoba [Elektronski vir]: 2. del: pot k udomačeni abnormalnosti. Vsakdanjik [Elektronski vir], 23. september 2020.

2020 Norost vladnih (ne)ukrepov [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 14. september 2020.

2020 Tesnoba [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 20. avgust 2020.

2020 Prekuževanje misli [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 1. junij 2020.

2020 Otepanje z otroki [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 20. maj 2020.

2020 Soočenje s strahom [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 10. maj 2020.

2020 Zaščita pred zdrsom [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 8. maj 2020.

2016 Junak in vodja. Traditiones 45 (1): 201–214. DOI: 10.3986/Traditio2016450113.

2014 Pisanica (an Easter egg) from Adlešiči. V: Bitušíková, Alexandra, Koštialová, Katarína in Daniel Luther (ur.): Good practices in preservation, promotion and utilisation of folk culture heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 104–105.

2014 Štefan Zelko's pottery. V: Bitušíková, Alexandra, Koštialová, Katarína in Daniel Luther (ur.): Good practices in preservation, promotion and utilisation of folk culture heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 106–108.

2010 Kako vzgojim svojo deco? Primarna socializacija deklic na primeru vzgojnega priročnika Milice Stupan (1932). Šolska kronika 19 (1): 29–60.

2009 »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, samo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve domovini 30: 91–113.

2008 Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Traditiones 37 (1): 113–133. DOI: 10.3986/Traditio2008370106.

2006 Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega fantka. [V soavtorstvu s Sinišo Borovičaninom].V: Korenjak, Roman (ur.): Seksualnost. 10. Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina 2006. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije: 99–112.

2004 The Qualitative Analysis of an Interview. V: Fikfak, Jurij, Adam, Frane in Detlef Garz Qualitative Research. Different Perspectives Emerging Trends. Ljubljana: Založba ZRC: 187–198.

2000 Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones 29 (1): 209–226.