Skip to main content

Zbirka slovenskih paremioloških enot na repozitoriju ClarinVsebina

Zbirka slovenskih pregovorov je začela nastajati z delom Milka Matičetovega vse od ustanovitve inštituta leta 1951. Sistematično urejanje in digitalizacija pa sta se začela s projekti Marije Stanonik od 1997 dalje.

Od leta 2022 je Zbirka slovenskih paremioloških enot z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU objavljena v repozitoriju Clarin.si.

Celotna zbirka, poimenovana Pregovori 1.0, je integrirana in dostopna v iskalnikih KonText in NoSketch.