Izr. prof. dr. Miha Kozorog


miha.kozorog@zrc-sazu.si
Miha Kozorog (roj. 1975) je diplomiral na Ekonomski fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti univerzi je leta 2008 doktoriral iz etnologije. Leta 2007 je bil doktorski štipendist na Univerzi v Vidmu. Med letoma 2010 in 2012 je vodil podoktorski raziskovalni projekt. Več let je bil urednik etnološke/antropološke knjižne zbirke Zupaničeva knjižnica in sodelavec akademske mreže Roaming Anthropology, ki je povezovala študente z območja nekdanje Jugoslavije. Bil je tudi glavni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Kot asistent in docent za kulturno in socialno antropologijo je zaposlen tudi na Univerzi v Ljubljani. Za svoje raziskovalno delo je leta 2012 prejel priznanje ARRS za izjemni znanstveni dosežek na področju socialne in kulturne antropologije.

 

Raziskovalna področja:

antropologija prostora, kraja in krajine, turizem, festivali in lokalnost, popularna kultura, popularna glasba, meja in obmejna območja, agrarna antropologija, dediščinske študije, konservatorstvo in odnosi človeka z okoljem, antropološke in etnološke teorije, Slovenija, Furlanija Julijska Krajina, Alpe, Balkan

Izbrane publikacije:

Knjige:

2013 Festivalski kraji: koncepti, politike in upanje na periferiji. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

2009 Antropologija turistične destinacije v nastajanju: prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Članki:

2017 Doubly Excluded, Doubly Included, 'Something In-between': A Bosnian Refugee Band and Alternative Youth Culture in Slovenia. V: Sounds of Attraction: Yugoslav and post-Yugoslav Popular Music, M. Kozorog & R. Muršič (ur.). Znanstvena založba Filozofske fakultete, 73–97.

2016 Triggering Movement in Places of Belonging: Jazz Festival Organizers as Locals-Cosmopolitans in a Small Slovenian Town. V: Moving Places: Relations, Return, and Belonging, N. Gregorič Bon & J. Repič (ur.). Berghahn Books (EASA Series, št. 29), 105–125.

2016 Hallucinating the Slovenian Way: The Myth of Salamander Brandy, an Indigenous Slovenian Psychedelic Drug. V: Edible Identities: Food as Cultural Heritage, R. L. Brulotte & M. A. Di Giovine (ur.). Routledge, 125–139.

2015 The Sevdalinka in Exile, Revisited: Young Bosnian Refugeesʼ Music-making in Ljubljana in the 1990s (A Note on Applied Ethnomusicology). Narodna umjetnost 52 (1): 121–142. (soavtorica: Alenka Bartulović)

2014 Taking up Organic Farming in (pre-)Alpine Slovenia: Contrasting Motivations of Dairy Farmers from Less-favoured Agricultural Areas. Anthropological Notebooks 20 (3): 83–102. (soavtorica: Alenka Bartulović)

2014 The Ritual of Change in a Remote Area: Contemporary Arts and the Renewal af a Post-Cold War Place. V: Ritual Year 8: Migrations, D. Parusheva & L. Gergova (ur.). Bulgarian Academy of Science, 43–62.

2013 Poskusno o Benečiji s konceptom odročnosti: migracije in konstrukcija kraja. Ars & Humanitas, 7 (2): 136–149.

2013 Predstave o mestu kraja, monopolna renta in geografija lokalnih razlik na primeru Strumice v Makedoniji. Glasnik SED 53 (1/2): 88–95.

2013 Challenges for Responsible Recreation in a Protected Area: The Case of Triglav National Park in Slovenia. Academica Turistica 6 (1): 71–80. (soavtorica: Saša Poljak Istenič)

2013 Towards a Definition of the Concept of Scene: Communicating on the Basis of Things that Matter. Sociologija 55 (3): 353–374. (soavtor: Dragan Stanojević)

2012 Dante Alighieri was Here: Place, Identities, Geographies and Histories in a Small Slovenian Town. Anthropological Journal of European Cultures 21 (1): 3–21.

2011 Festival Tourism and Production of Locality in a Small Slovenian Town. Journal of Tourism and Cultural Change 9 (4): 298–319.

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220