SLOVAR ETNOLOGIJE SLOVENCEV

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis


V slovenski etnologiji še nimamo slovarja, leksikona ali enciklopedije. Slovar etnologije Slovencev bo prva tovrstna sinteza. V delo so vključeni raziskovalci vseh etnoloških in drugih ustanov, katerih delovno področje je etnologija. Posamezna poglavja obdelujejo najbolj izvedeni poznavalci, sodelujejo pa tudi mlajši etnologi. Znanstvene metode za obdelavo gesel so podobne kot pri drugih nacionalnih etnoloških slovarjih. Za številna gesla je potrebno opraviti še dodatne raziskave. Obravnavamo vse prebivalstvo na Slovenskem s kar se da širokim pogledom na njihov kulturni, gospodarski, družbeni, politični okvir, od najstarejših podatkov do danes, seveda odvisno od stopnje preučenosti posameznih pojavov.


Ključne besede
slovar
Slovenci
etnologijaRaziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220