Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji / Mobility, Integration and Adaptation along the Hungarian-Slovenian Border
Sodelavci:
, , ,
dr. Katalin Munda Hirnök, Inštitut za narodnostna vprašanja
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2015
Opis

Cilj projekta je z madžarskimi etnologi ob slovensko-madžarski meji raziskati njen politični, ekonomski, socialni in kulturni pomen, predvsem v zadnjih dveh desetletjih, ko ima po padcu železne zavese, z vstopom Madžarske in Slovenije v EU ter ob upoštevanju procesov globalizacije in informatizacije za pripadnike obeh narodnih manjšin drugačen pomen kakor v času pred tem.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Inštitut za etnologijo, Raziskovalni center za humanistiko, Madžarska akademija znanosti, Budimpešta, Madžarska

Finančni vir

Medakademijski projekt:, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Madžarsko akademijo znanosti

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

Porabje • slovenska manjšina • kulturne značilnosti • integracija • adaptacija