Sinja Zemljič - Golob
Rodila se je 2. marca 1948 v Ljubljani. Leta 1972 je diplomirala iz etnologije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlila se je na inštitutu za industrijsko oblikovanje (FAGG) kot dokumentalistka, sodelovala je pri raziskavah arhitekta Nika Kralja. Leta 1973 je postala bibliotekarka v ISN. Bila je izvoljena v strokovno sodelavko (1979) in višjo strokovno sodelavko (1987). Do upokojitve leta 2006 je bila vodja knjižnice ISN.
Sestavila je več stvarnih, imenskih in rajevnih kazal za različne publikacije. Uredila je bibliografijo sodelavcev ISN za Biografije in bibliografije raziskovalcev ZRC SAZU, sestavila bibliografiji za 30 letnikov zbornika Traditiones, pisala je prispevke za strokovne in poljudne revije, postavila več samostojnih in skupinskih razstav (etnoloških in bibliotekarskih). Je soavtorica scenarijev za dva etnološka filma RTV Ljubljana.
V letih 1987 in 1988 je bila tajnica uredništva Traditiones in tajnica Slovenskega etnološkega društva (1975–1979).

1976/77 Izdelovanje rumenih sveč v Solčavi. Traditiones 5/6, 401-406.
1985 Lan kot oljna rastlina. Traditiones 14, 95-104.
1993 Bibliografija Traditiones 1 - 20 (1972-1991). Traditiones 22, Ljubljana, 153-190.
2001 Bibliografija Traditiones 21 - 30 (1973-2001). Traditiones 30/II, Ljubljana.