Naslov:
Vizualne raziskave v etnologiji
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
ZRC 15
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Vizualne raziskave so etnološka poddisciplina, ki utemeljuje uvajanje vizualnih informacij v znanstvene raziskave. Razmeroma nova dejavnost temelji v Sloveniji na izkušnjah etnografskega filma, ki ga je pred 40 leti začel spodbujati Niko Kuret. Tuje izkušnje so iz t. i. vizualne antropologije, iz katere se je v zadnjih desetletjih razvil pojem vizualne raziskave. Knjiga predstavlja načela vizualnih raziskav razvojno, od Darwina do Meadove in do najnovejših metodoloških izhodišč vizualne antropologije. Domače izkušnje od Murka in Kureta do avtorjevih osebnih izkušenj z etnografskim filmom in vizualnimi raziskavami so postavljene v širši primerjalni okvir.

Zaradi odvisnosti vizualnih raziskav od tehnologije, je del besedila posvečen metodološki in delno praktični realizaciji vizualnega zapisa. Namen knjige je, da bi seznanjanje z razvojem vizualnih raziskav in pregledom teoretskih izhodišč udomačilo ustrezno terminologijo in prispevalo k hitrejšemu vključevanju vizualnih zapisov kulture v raziskovalni sistem etnologije in sorodnih ved.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-16-1

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 180 strani