Title:
Vizualne raziskave v etnologiji
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 15
Keywords:
Language(s):
Description

Vizualne raziskave so etnološka poddisciplina, ki utemeljuje uvajanje vizualnih informacij v znanstvene raziskave. Razmeroma nova dejavnost temelji v Sloveniji na izkušnjah etnografskega filma, ki ga je pred 40 leti začel spodbujati Niko Kuret. Tuje izkušnje so iz t. i. vizualne antropologije, iz katere se je v zadnjih desetletjih razvil pojem vizualne raziskave. Knjiga predstavlja načela vizualnih raziskav razvojno, od Darwina do Meadove in do najnovejših metodoloških izhodišč vizualne antropologije. Domače izkušnje od Murka in Kureta do avtorjevih osebnih izkušenj z etnografskim filmom in vizualnimi raziskavami so postavljene v širši primerjalni okvir.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-16-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 180 pages

Price

not for sale

E-publications