Skip to main content
Uganke na Slovenskem


Avtorica: Saša Babič
Leto: 2021


V monografiji avtorica predstavi uganke kot pomemben folklorni žanr. V prvem delu so opisane različne definicije ugank in njihova umeščenost v kontekst; nato avtorica obravnava zgodovino nastanka ugank in razvoja raziskav tako v svetu kot v slovenskem prostoru. V drugem delu monografije sledi tipologija ugank, pri čemer ločimo prave uganke, uganke za reševanje življena, šaljiva vprašanja, parodična vprašanja, logična vprašanja, risane uganke in modra vprašanja. Tipi ugank so predstavljeni tako s teoretičnega kot analitičnega vidika, ilustrirani pa so z gradivom iz arhiva ZRC SAZU Inštituta za slovensko narodopisje. Bogato slovensko gradivo ugank kaže na živost tega žanra v slovenskem kulturnem okolju. Avtorica v monografiji predstavi bogastvo in pisanost tega pogosto spregledanega žanra in kompleksnost njegovega razumevanja, z etnolingvistično metodo analize pa bralcu približa preučevanje kulture s pomočjo folklornih žanrov.Kazalo vsebine

Uvod
Struktura ugank in konteksti rabe
                Struktura
                Konteksti uganjevanja
                Uganka in drugi žanri slovstvene folklore
Zgodovina
Raziskovanje ugank
                Raziskovanje ugank in ugankarstva po svetu
                Zbiranje in raziskovanje na Slovenskem
Kategorizacija slovenskih ugank
                Prava uganka
                Seksualne uganke
                Uganke za reševanje življenja
                Šaljiva vprašanja
                Parodične uganke
                Logična vprašanja
                Risane uganke
                Modra vprašanja
                Ugibalne igre
Primer etnolingvistične študije: analiza poimenovanja barv v slovenskih folklornih ugankah
                Metodologija
                Barve v slovenskih folklornih ugankah
Poimenovanja barv v slovenskih arhivskih folklornih ugankah
Kategorizacija slovenskih sodobnih folklornih ugank z omembo barve
Sklep
Opombe
Reference
Imensko in stvarno kazalo
Angleški povzetek: Folklore RiddlesŠe ...

Ingrid Mager: Tudi o tem, zakaj blondinka sipa drobtine v stranišče; Dnevnik - Dnevnikov objektiv, 17. 7. 2021Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
etnolingvistika
otroci
risbe
rituali
slovstvena folklora
šale
uganke
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR