Title:
Uganke na Slovenskem
Author:
Other authors:
illustrations Izar Lunaček
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod
Struktura ugank in konteksti rabe
                Struktura
                Konteksti uganjevanja
                Uganka in drugi žanri slovstvene folklore
Zgodovina
Raziskovanje ugank
                Raziskovanje ugank in ugankarstva po svetu
                Zbiranje in raziskovanje na Slovenskem
Kategorizacija slovenskih ugank
                Prava uganka
                Seksualne uganke
                Uganke za reševanje življenja
                Šaljiva vprašanja
                Parodične uganke
                Logična vprašanja
                Risane uganke
                Modra vprašanja
                Ugibalne igre
Primer etnolingvistične študije: analiza poimenovanja barv v slovenskih folklornih ugankah
                Metodologija
                Barve v slovenskih folklornih ugankah
Poimenovanja barv v slovenskih arhivskih folklornih ugankah
Kategorizacija slovenskih sodobnih folklornih ugank z omembo barve
Sklep
Opombe
Reference
Imensko in stvarno kazalo
Angleški povzetek: Folklore Riddles

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0530-3

Specifications

paperback • 20 × 12 cm • 167 pages • ilustrirano

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)