Uganke na Slovenskem.

Author: Saša Babič
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2021Table of content

Uvod
Struktura ugank in konteksti rabe
                Struktura
                Konteksti uganjevanja
                Uganka in drugi žanri slovstvene folklore
Zgodovina
Raziskovanje ugank
                Raziskovanje ugank in ugankarstva po svetu
                Zbiranje in raziskovanje na Slovenskem
Kategorizacija slovenskih ugank
                Prava uganka
                Seksualne uganke
                Uganke za reševanje življenja
                Šaljiva vprašanja
                Parodične uganke
                Logična vprašanja
                Risane uganke
                Modra vprašanja
                Ugibalne igre
Primer etnolingvistične študije: analiza poimenovanja barv v slovenskih folklornih ugankah
                Metodologija
                Barve v slovenskih folklornih ugankah
Poimenovanja barv v slovenskih arhivskih folklornih ugankah
Kategorizacija slovenskih sodobnih folklornih ugank z omembo barve
Sklep
Opombe
Reference
Imensko in stvarno kazalo
Angleški povzetek: Folklore RiddlesMore ...

Ingrid Mager: Tudi o tem, zakaj blondinka sipa drobtine v stranišče; Dnevnik - Dnevnikov objektiv, 17. 7. 2021Price (Regular)
19.00€

Price (Club)
15.00€
More about the price


Keywords
children
drawings
ethnolingistics
jokes
literary folklore
riddles
rituals
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR