Triglavski narodni park. Akterji, dediščine

Uredili: Jurij Fikfak, Dan Podjed, Tatiana Bajuk Senčar
Leto: 2014


V knjigi več avtorjev obravnava nekatera najbolj pomembna vprašanja problematike edinega slovenskega narodnega parka. Tatiana Bajuk Senčar analizira uvajanje načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP); Vito Hazler načenja vprašanja varovanja kulturne dediščine; Špela Ledinek Lozej razpravlja o planšarstvu in kulturni dediščini v parku; v razpravi o Trenti je Peter Simonič zarisal historiat nekaterih delov TNP. Vprašanje vloge dediščine v turistični prireditvi ter razmerja med organizatorjem in skupnostjo v Bohinju tematizira Mateja Habinc; Miha Kozorog in Saša Poljak Istenič analizirata vloge in strategije aktivnih športnikov pri oblikovanju načrta upravljanja; Barbara Turk Niskač razpravlja o pogledih mladih na dediščino, kot se kažejo v fotografijah, ki so jih posneli. Objavljeni sta še dve besedili, ki sta plod mednarodnega sodelovanja: O nacionalnem parku Mljet in njegovi endogamni strukturi sta pisala Goran Šantek in Tibor Komar, o nacionalnem parku na Finskem pa Katriina Siivonen.Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
kulturna dediščina
naravna dediščina
narodni parki
Slovenija
varstvo okolja
zaščitena območja
zavarovana območja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR