Opis

Namen zbirke so objave bogatega ljudskega pripovednega izročila, ki ga hrani Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, in obenem tudi predstavitev pripovedovalcev oz. zbiralcev z različnih območij slovenskega etničnega ozemlja. Zbirka v prvi vrsti prinaša bogato gradivo, ki ga je zbral akad. dr. Milko Matičetov v 50., 60., 70. letih 20. stoletja, poleg tega pa tudi pripovedi drugih, tako starejših kot novejših pripovedovalcev. Gradivo je pospremljeno z znanstvenimi študijami, vsaki knjigi pa je dodana zgoščenka s posnetki iz pravljičarjevega repertoarja.

 

Naslovi
Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju
Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega
Slovenski pravljičarji 2

Avtorji: Milko Matičetov, Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban
Leto: 2017
Anton Dremelj-Resnik
Slovenski pravljičarji 1

Avtorja: Milko Matičetov, Anja Štefan
Leto: 2010

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1855-9948

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2735

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm