Naslov:
Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

V knjigi so zbrane porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Gradivo je več desetletij neobjavljeno ležalo v arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. Šele s pomočjo porabskih strokovnjakov, ki narečne govore dobro poznajo in obvladajo, jih je bilo mogoče pripraviti za natis. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Vsa besedila so objavljena tudi v knjižnem jeziku, dve pripovedi pa sta kot primer prepisani v fonetični dialektološki transkripciji. Dodana je zgoščenka s tonskimi posnetki trinajstih pravljic in povedk v obeh različicah porabskega narečja (števanovskem in gornjeseniškem). V uvodnem delu so spremne študije, v katerih je predstavljen razvoj pripovedne kulture porabskih Slovencev, njihov jezik ter pripovedovalci, ki so Milku Matičetovemu pripovedovali pravljice in povedke. Opozorjeno je na razlike med posameznimi krajevnimi govori, na koncu pa je dodan še slovarček porabskega besedja in povezava na mednarodne pravljičnime tipe.

Knjiga ohranja porabsko pripovedno izročilo, obenem pa oživlja porabsko narečje in ga približuje mladim.

Še ...

K. R.: Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju; Delo 6.3.2018

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0056-8

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 392 strani • CD

Cena

29,00 EUR (redna)