Naslov:
Qualitative Research. Different perspectives, emerging trends
Kvalitativno raziskovanje. Različne perspektive – nastajajoče težnje
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Med različnimi raziskovalnimi metodami na področju raziskovanja družbenih in humanističnih ved, posebej tistih, ki imajo opraviti z govorico in s podobo sveta drugega – informatorja, njegovih verbalnih, vizualnih in drugih sporočil, je razpoložljivi instrumentarij kvalitativne metodologije gotovo eden najpomembnejših dosežkov 20. stoletja. V tem obdobju so se zgodili pomembni premisleki o oblikah terenskega dela in njegovih mejah; o informatorju in podobah, teorijah sveta, s katerimi tako ali drugače živi in so-ustvarja svoje življenje; o oblikah zapisovanja, prevajanja povedanega ali na terenu sporočenega v govorico, razumljivo krogu raziskovalcev in zainteresirane javnosti; in končno o raziskovalčevih podobah sveta, s katerimi bere in skuša razumeti kulture drugega. Nekatera teh vprašanj so obravnavana v pričujoči knjigi o kvalitativnem raziskovanju.

V knjigi so obravnavana naslednja vprašanja: epistemološka vprašanja odpirajo Frane Adam, Darka Podmenik, Will. C. van den Hoonaard in Reinhard Sieder; vlogo raziskovalca in njegovega ali njenega »objekta« problematizirajo Tatiana Bajuk Senčar, Jurij Fikfak in R. Danielle Egan; Ulrich Oevermann, Axel Fehlhaber in Detlef Garz z vidika objektivne hermenevtike obravnavajo latentne strukture smisla in objektivne pomenske strukture izraznih konfiguracij; z vidika utemeljitvene teorije pišejo Kaja Kazmierska, Blaž Mesec in Vanja Huzjan; Susanne Friese predstavlja in razčlenjuje lastnosti najpogostejših računalniških programov, ki lajšajo kvalitativno analizo; Josef Zelger predstavlja svoj program Gabek Winrelan. O etiki raziskovanja in etičnih komisijah razpravlja Will C. van den Hoonaard.

Kazalo vsebine

Jurij Fikfak: Voices of Qualitative Research. Between Different Perspectives and Emerging Trends / Glasovi kvalitativnega raziskovanja. Med različnimi perspektivami in nastajajočimi tokovi

Epistemological Problems

Frane Adam and Darka Podmenik: The Reception of Qualitative Research in Slovenia

Will C. van den Hoonaard: The Epistemological Framework of Qualitative Research. Is it Still a Cinderella to Quantitative Research?

Reinhard Sieder: The Individual and the Societal

Researcher and His/Her »Object«

Tatiana Bajuk Senčar: The Role of Fieldwork in Contemporary Anthropology

Jurij Fikfak: From Ethnography to Autoethnography

R. Danielle Egan: The Pleasures and Dangers of Narrative. Introducing the Problematics of the Sociology of Methodology

Objective Hermeneutics

Ulrich Oevermann: Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung

Axel Fehlhaber and Detlef Garz: »And Since it is the First Time …« On the Educational Shaping of the Class

Grounded Theory and Narrative Interview

Kaja Kazmierska: Narrative Interview as a Method of Biographical Analysis

Blaž Mesec: A Case of Grounded Theory Construction in Social Work

Vanja Huzjan: The Qualitative Analysis of an Interview

CAQDAS

Susanne Friese: Computer-aded Qualitative Data Avalysis: An Overview

Josef Zelger: Qualitative Research by the “GABEK®" Method

Ethical Dimensions of Qualitative Research

Will C. van den Hoonaard: Fostering Human Dignity. Some Inherent Ethical Dimensions of Qualitative Research

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelji

Politehnika – Nova Gorica • Pädagogisches Institut – Johann Gutenberg Universität Mainz • Fakulteta za socialno delo – Univerza v Ljubljani

ISBN

961-6500-58-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 280 strani

Cena

razprodano