Skip to main content
Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah.


Avtor: Tone Cevc
Leto: 2000


Obravnavana tema sodi v krog raziskovanja ljudske materialne kulture starejših zgodovinskih obdobij. Z etnološko in arheološko osvetlitvijo najdb lončenih posod pastirjev (predvsem skled in latvic) skuša dopolniti in razširiti spoznanja o zgodovini poselitve in izrabe planin v Kamniških Alpah v planšarske namene in sestaviti podobo življenja in kulture pastirjev v planinah. Knjiga se začne z opisom geografskega, zgodovinskega in etnološkega značaja planin, nadaljuje pa s predstavitvijo najdišč in najdb keramike ter analizo časovne, tipološke in tehnološke podobe skled in latvic iz 15.–20. stoletja Krajše poglavje odgovarja na vprašanja, kje in kako so se pastirji oskrbovali z lončenino in kakšen pomen je imela v njihovem življenju in delu. Knjigi je dodan katalog najdb arheologinje Janje Železnikar, v katerem je obdelano več kot 80 lončenih predmetov.Cena
razprodano


Ključne besede
arheološke najdbe
Kamniške Alpe
keramika
lončarstvo
lončenina
materialna kultura
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR