Title:
Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-11-1

Specifications

hardback • 19 × 22,5 cm • 124 pages

Price

sold out

E-publications