Title:
Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Obravnavana tema sodi v krog raziskovanja ljudske materialne kulture starejših zgodovinskih obdobij. Z etnološko in arheološko osvetlitvijo najdb lončenih posod pastirjev (predvsem skled in latvic) skuša dopolniti in razširiti spoznanja o zgodovini poselitve in izrabe planin v Kamniških Alpah v planšarske namene in sestaviti podobo življenja in kulture pastirjev v planinah. Knjiga se začne z opisom geografskega, zgodovinskega in etnološkega značaja planin, nadaljuje pa s predstavitvijo najdišč in najdb keramike ter analizo časovne, tipološke in tehnološke podobe skled in latvic iz 15.–20. stoletja Krajše poglavje odgovarja na vprašanja, kje in kako so se pastirji oskrbovali z lončenino in kakšen pomen je imela v njihovem življenju in delu. Knjigi je dodan katalog najdb arheologinje Janje Železnikar, v katerem je obdelano več kot 80 lončenih predmetov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-11-1

Specifications

hardback • 19 × 22,5 cm • 124 pages

Price

sold out